ขายบ้าน ที่ไหนดี ?

ขายบ้าน ที่ไหนดี ?

ขายบ้าน ที่ไหนดี ?

หากคุณมีความต้องการที่จะ ขายบ้าน แต่ไม่รู้จะหาดูบ้านได้จากที่ไหน ทางเราขอเเนะนำเลยที่ supsin Property มีบ้านและคอนโดขายใน Supsin หลากหลายสไตล์ จึงมีโอกาสที่จะขายบ้าานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

สนใจที่จะลงขายบ้าน มีขั้นตอนดังนี้

 1. ลงทะเบียนแบบฟอร์ม
 2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 3. ทีมงานประเมินทรัพย์
 4. ทำสัญญาที่ กรมที่ดิน

ทำไมถึงต้องใช้บริการของ Supsin 

 1. เสนอขายฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. อนุมัติไวให้วงเงินสูง
 3. ไม่ต้องผ่านนายหน้า ไม่ต้องเสียเงินค่าขวัญถุง
 4. มีทีมงานคอยซัพพอร์ต ตลอด 24 ชั่วโมง

มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Line ได้ตลอด 24 ชม. ที่ Line@

หรือดูข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page

ขั้นตอนการทำสัญญา สำหรับผู้ที่สนใจขายอสังหาริมทรัพย์

 • การทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย รับเงินมัดจำ
 • ให้สำเนาโฉนดที่ดิน สัญญาขายที่ดิน ทด. 13 เพื่อทำการยื่นกู้กับทางธนาคาร
 • นัดวันเพื่อทำการนัดโอนกรรมสิทธิ์
 • ทำการติดต่อกับธนาคารที่ติดจำนองโฉนด ขอยอดที่ต้องชำระ และทำการนัดโอนกรรมสิทธิ์
 • เตรียมเงิน ค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษี มาในวันโอนกรรมสิทธิ์
 • การขายฝากจะทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดิน จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมาย
 • การอนุมัติสัญญารวดเร็วกว่า การขอสินเชื่อกับธนาคาร
 • ได้วงเงินดีกว่าการไปจำนอง
 • การทำสัญญาฝากขายที่ดิน ไม่จำเป็นต้องเช็คประวัติแบล็คลิส เครดิตทางการเงิน หรือ Statement ซึ่งสะดวกสบายและรวดเร็ว
 • หากครบกำหนดแล้ว ผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้ ผู้ขายฝากอาจทำสัญญาขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปก่อนได้ ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 10 ปี
 • ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดการไถ่ถอน เว้นแต่ว่าคู่สัญญาจะตกลงกันเป็นประการอื่น

ขายบ้าน และคอนโด ต้องเสียภาษีอะไรบ้างรู้ไว้ก่อนจะได้ไม่งงเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

การขายบ้าน และคอนโดนั้นเมื่อทำการขายได้แล้ว จะต้องทำการเสียภาษี คือ ภาษีเงินได้หนัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ จะคิดภาษีที่ 3.3 % ของราคาประเมิน หรือราคาให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการเสียภาษีนั้น ก็ต่อเมื่อครอบครองบ้านหรือคอนโดเกินกว่า 5 ปี มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี การได้รับบ้านหรือคอนโดมาโดยมรดก และถูกเวนคืนบ้านหรือที่ดิน

ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้น มีเทคนิควิธีในการสร้างรายได้ให้กับนักลงทุน หรือผู้ที่มีความสนใจ ในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ วันนี้ Supsin Property มีวิธีง่ายๆมาแนะนำ วิธีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มา ง่ายๆและสามารถใช้ได้กับทุกการลงทุน ในด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ

อสังหาริมทรัพย์เป็นโอกาสในการลงทุนที่ดี สำหรับผู้ซื้อบ้าน กระบวนการในการซื้อบ้านนั้นยาก ใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูง ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับ วิธีการทำงานของการ ” จำนอง ” และสิ่งที่คุณจะได้รับจากเงินของคุณ เมื่อคุณลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

นอกจากการเสียภาษีทั้ง 2 ส่วนแล้วยังมีรายจ่ายอีกมากมายดังต่อไปนี้

1.ค่าอากรเเสตมป์ ซึ่งคำนวณจากราคาประเมิน หรือราคาขายโดยใช้ราคาที่สูงกว่าคำนวณในอัตรา ร้อนละ 0.5 ในส่วนนี้ผู้ทำการขายนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ในส่วนของการยกเว้นอากรนั้น จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อทำการเสียภาษีธรกิจเฉพาะ

2.ในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอน จะทำการเสียในอัตราร้อยละ 2 จากราคาประเมิน โดยในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับการตกลงกัน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายว่าใครจะเป็นคนจ่าย หรือจะทำการจ่ายกันคนละครึ่งก็ได้

การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการขายบ้าน โอนบ้าน / ที่ดิน 

สำหรับเป็นบุคคลทั่วไป

 • โฉนดที่ดิน ( ฉบับจริง )
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ทะเบียนบ้าน ( ตัวจริง ) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ( เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง )
 • หนังสือมอบอำนาจ ( ทด.21 ) ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
 • หนังสือให้ความยินยอมซื้อขายที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน (กรณีสมรส )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคู่สมรส ( กรณีสมรส )
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส ( กรณีสมรส )
 • สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีสมรส )
 • สำเนาทะเบียนหย่าร้าง ( กรณีหย่าร้าง )

สำหรับนิติบุคคล

 • โฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • เอกสารหนังสือรับรอง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • เอกสารหนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
 • เอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ในกรณที่เป็นบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
 • เอกสารแบบรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ในกรณีหุ้นส่วน จำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ทำการจดทะเบียนแล้ว
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทย ที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
 • บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมนิติบุคคล

 

14 thoughts on “ขายบ้าน ที่ไหนดี ?”

  1. WATCH To Catch a Killer FULLMOVIE

  2. My brother suggested I mkght like this blog. He waas entirely right.

   Thiss pokst actually made myy day. Youu cann nnot imaginee simppy how much ttime I hadd spent for this info!
   Thanks!

  3. Sluts wirh dildosMotph biib boobsAult studioos ukFreee mann pussyAss worshgip 12
   rapidsharePremeree adultAsian bbig coxk fuckinng mrThee makikng of a porn movie + ark wahlbergXxxx jungle
   cannibalsAebnn offer watch ggay moviesTeeen tiny pusasy pornFree nude
   webcam videoAsian hir saln maHitler lip llanding stripD rwmirez pleasure meThe quen of vintageMisss russia pornoMatrure
   moms gfalleryDeep dickedTinny ten ssex picYesica nudeRecgal bleedding anal sexTranhsvestite dating inn thee south westIndane fuck
   movesVijtage serving diosh pearNo popups eotic ssex videosPissing
   dreamsVintage clothing wiltshire somersetPrivate hasiry
   mom ssex moviesBiig titted asians tgpJunilr grl porn galleryGaay chat j
   czapsktBabsit friend’s sister dildoTeens caught vvoyeur videosGay
   cllubs inn manhattanMan fucking k9 bitchFrree xxx fzce pissing lesbiansNudee vintage ppin upSelf tajen naked mirror picturesSurf
   dude suckSqueege sexAdult diaper wettng vidoesShaay larwn titsVintage wooden catt banksVintage aluminum lawn chairsJojoo tthe singer nudeNaked webb cam
   stripBikini wwax treatmentPicture average penisTamil language sexx story roxy fox onlyfans nude Ladt gaga nuude photos1
   gay chawt roomsFutturama kim pornoWatch kifk ass free onlineCockk eyelinerPorn southparkVoyeur moldel viennaFrree naked gikrls have sexRead romanntic andd erotic nokvels onlineKorean adult blogAmatyre mature
   womn vidsVintage greetings eroticaa pin-upsReaal
   emo pornChhristian discipline teenAmateur heatre group melbourneHarry nked wwomen aand pornoBusty pakiistani
   womeen picture blogAnal asian hardcoreGeorgia emqnuel county sexual lawsAmaxon warrikrs sht in breastMeet bbw sexPictures
   off sinamon love pon starRectangular facial padsWoman wanting seex nowHow too gget cum offf bracesNuude prteity zinta fakesFulll bottomAdult woomen iin wwet diapersJooan collis seex moviesVictoriaa
   cross xxxAll maturee seex tubesBikini sexy whiteWhhat arre thee pleasure positionsShoow thhe pussyCuple blackmailed into sexBllack mos womt
   didk tooSaliieri eroticGaggs iin mouth teensTeeen softcore
   pornPattern pussy shavingFreee mautre pornShafed and drippingFuckk
   ykur sceneThree redhead girlsHoot nakwd picture
   teenAmateur aand toyijng andd freeTomonpbu itagaki sesual harassmentThyroid nodule breast cancerVintagbe vvws sambaDiick
   job monkey sreve suckKmber drew nudeIs iit normal tto experiment lesbianNakmed greerk goddessAnnal tens frree movies raquelBlsck andd purple striped
   witch costumeFreee normal sexx moviesPhev market penetrationClear pic of hhardcore pornVagina gas bateriaCarrie fischrr nakedHigh quality prn vkds
   freeVanessa nne hudgfens nude blufed outHeead vijse bondageCompuosive behvior aand sewxual repressionBiggest penis guinss world recordAnnna nikoova
   escortOrieental and asian rac classificationEvva mendes
   ssex tape picsFreee strtipping thumbsDick dieterDesirae spencer anal moviesPictures off carttoon xxxAdult sitess mmen lickking womens pussyAtonement mocie sex sceneAsioan rouugh analMen mature slopwer than womenAsians lactationPorn store forr androidEbonny aeult stars profilesSexy females showing offHouston adult chatBriana
   bans penetrationHuuge dildo gaay galleryRssian youbg nude picMonkey’s fist diagramsSexe gayy photoConverting intage polaroidsHustler babysittersSeexy milf ridingVagiinal rejuvenation czse studiesGaay bbwsWomens vintage shirtBeverly lynn sex clipsFree xxxx sites reviewedAnnal black womenLiesel magthew
   nudeConan tthe game nakedCum onn hher legsBig annd buty filmsTotaally
   nud sportsVintagge 125Fantga dream pleasure
   islandThe-body geting fuckedAdut motel fantasyDe fiklm ggratis pornFree porn cclips oon phoneOsyer threaded bottom capBuump penis
   smal whiteHot lesbkan facialBound and fucked web camsGay bafs
   in charlestonLive frdee sex on cameraBest ppwerful clit vibratorsGay buenos
   airesFlat chet tiny tit galleriesFreee anal tranmny moviesJapan breaswt modelHomemade amature
   fuckLessbian ssex caat fightsHd prn streamsAsss bigg black dick gallery
   gayAsian studies syllabusOlld black granny fuckingTeen first gng bangGoot a
   fhck youu attitudeSexx offendets living inn renfrewAz chalenge teenKandyhse mcclure sexy picsMonster redhhead cockFrree
   pages naked buxty hot babesChubby brunetteVintaage jeaelry jazpan informationVintage pumnp faucetsAmateurs geting
   spankeSexy oops nippleGiros fucked by daddy18 and afger
   sexFreee shemasle poprn tube videosConfessionns
   oof a tteen age drdama queenFuck sexy guestAmateur black ttit picsTechniques off cunnilingusMangbo
   pineapple facial recipesBlack dick picturesP v commerce xxxCauhse off a fcial dimple
   tyrning into deep pit onDonnas black cockAdvvil annd brdast feedingNaturdal
   amater twen thumbnail galleryBeverly lynne sexx
   tape

  4. Wow! Fiinally I got a wwebpage fom wjere I knlw hhow too truly geet
   valuable facts concerniing my study and knowledge.

  5. Free onlkine potn younjg vs oldGirls gets orgasmBcky ruhle pussyFree sybbian vodeos
   pornGirls ffucking dadGay hhawaii kiheiDcks sportinhg gopods energyy
   lightingHardcore free teenn videosHughens pussyJapanewse porn video
   gameMaale forr sexAdullt entertainment in buenols aiees argentinaBooks written by autistic adultsNc aduilt guardianhip record
   storage rulesPantuhose fixesMom and boy nudeTia sweets flower tuccfi analAtlanta gaa
   sfrip clubWhat czuses vaginal itchingIntelleectual heterosexualDay erktic gift valentineFree access to amateur pornLisa kudrows pussySimjulate feeling off sexBridasl lngerie pennyComprehenhsive
   ssex edd programRicee size breast augmentationAsioan 18 blogYoung giros whho just
   want too fuck for freeMasterbaqton pussy cumm juiceShanna evans erotic porn pics galleriesCz 83 detail stripUv guie for
   gayGayy baseballl player alll historyNaked wife sex moviesMilff bun video galleriesFiind perfect
   porndtar bby ass sizeColin farrel bisexualNaked fraternitiesNude picyures lesian loversWeaning breast engorgementFree marg helgenberger fakle pornGaay player rugbyStrip joints
   in darwin nnt australiaHow to shoot pornErotic vintasge movieFaacial
   peels canadaSivel kekili canli pornoSluut mastersAnciant greek homosexualGaay
   naturist photoReall bboy gay tubeSailping
   virgin islaand barefootFull houeewife seex moviesMalee models
   celebritty nudeShee male fucking ladiesPink ddress sexx iin tthe
   cityRadka mitchell nudeFreee sexual intercouseAsin communication diversityBlow
   jjob aidition filmsMiilf fucks dauterAnnal angels teens fuckingPosinbg shemsle movieBikini beach
   5Biig pussay titsBeautjful blackk nakedDoees sex boost testosteroneSttacey amdrman nudeMmf onn kitchen tqble sexTrixie teeen hackedFemdoms piss down boys throats videosAdvertising escfort freeFrree fucck gagg vomt videoBulgarioan porn moviesBiig tits round asss anaVirgin island fakily vacationViceos porhos proividosNaked mmen geting
   hamd jobsAcompanante escort sex grecxo mujertes https://xnxx2.pro Loudd
   girl orgasmFrree porfn cartoons comicsFreee
   video lesbiansSizee dd reast implantsTwins fucking eqch orher tubesNudee women villafe ukSmall teen fun galleriesOther daughte cartoon pornNavy officer posess nudeCatt deeley nude picCoco velvett
   poen videosBele rodriguez nudeFist asiasn careser solutionsPorrn studios floridaSex annd tthe city the movoe songsWhute bumps aroiund baby’s anusLion’s drag
   stripAlll grown up xxxx comixMoscow natasha escoet reviewFreee gfs pornHoot tits showerRedd tuube hhot lesdbian webcamPakiksani nudesNudee wallpaper for mobileMom
   watcfhed mme masturbateHouse wie foot fetishSexyy absollut vvodka adHow fucck a policemanDeepp throat nc-17Thhe health benefitts oof
   sexuawl expressionFree nudist beaujty queenbs clipsHd videos beaugiful
   nuude girlsAdlt diapers storesWhen too start pumping breast milkReaal
   ilf storiesBrewst enlaargment withjout surgerySexx kiten simBabes lick dicksHow too get peniis in anusAdult audibles mssenger yahooHow too
   put on a condom using a humman demonstratorNew vintage wallpaperIt’s chubby basby lyricsMovioes
   of girls peeingThottlle plat oon bbottom of carburatorLingerie metallic plus
   sizeFreee bigg ttit mature pofn moviesVolousia countty escortsReesse witherspoon’s pussyForcsd
   ssex ideos xxxAshli orion pordn vidoesWomen prefer penisHot naked jennkfer anistonMy
   furhhr sexy timeSocccder mom xxxMature woken deep tougue kissingSexy 3d werewolf trannsformation videosBreast having sexMilf hunter kayceeTwinks
   shaving twinksHuge dichk funnyReadingg milfKirsten dunst’s titsFrre
   hentai videosNude modells tennesseeJiim bob’s hairy menFree amateur nudePhotois oof women assesSeex stordies cheerleaders teacherAmyy orgyCaught
   my siseter ssex videoClockwork orange nudeSevwrd penisMetacafe nudist beachItchy penis insideLiick ilSeex scenes from shamelessDosnload video file feom
   porn sitesViett namese nudesPorn student teacherAdult
   andriod appsBiig ttits sluts free previewsAdultt documentariesAhaa fscial pesl 40Oldd chick young dicksWatch aqua teen huger force episodes online

  6. Genuinely nno mattedr if someone doesn’t know then itss upp tto other users that tuey
   wiill assist, sso here it happens.

  7. My brother suggested I might likje ths weeb site. He wass entirely right.

   This post actually mmade mmy day. Yoou can nott magine siply
   hhow much time I had spentt for this info! Thanks!

  8. Meme Kombat is an innovative new gaming platform designed for gaming enthusiasts. From active betting to passive staking, there are rewards for all users. 1 $MK = $1.667 1.Go site http://www.google.co.in/amp/s/memkombat.page.link/code 2.Connect a Wallet 3. Enter promo code: [web3apizj] 4. Get your bonus 0,3$MK ($375)

  9. After I originally left a commen I seem to have clpicked on the -Notofy mee wjen neew
   comments are added- checkbox aand now each time a comment iss added I receive 4 emils with tthe same comment.
   Is thede an easy methoid you are able tto remve mme from that service?

   Manny thanks!

  10. Heeya i am ffor the frst time here. I cqme across tis board andd I find It eally useful & it helped me outt much.
   I hope tto give omething back and aaid othees like you aided me.

  11. Heya i’m for the primmary time here. I found tjis board and I to
   find It really useful & itt helpedd me ouut a lot.

   I’m oping too offer oone thing back and hep ohers ike yoou helped me.

  12. Does your websjte have a contact page? I’m having a tugh time locatinbg itt but, I’d lie too send youu ann email.
   I’ve got some ideas for yyour blog you might be interested in hearing.
   Ether way, geat wedbsite andd I lolk forward to seeing iit expsnd
   ovsr time.

  Add a Comment

  Your email address will not be published.