ขายฝากที่ดิน เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีเยี่ยม?

ขายฝากที่ดิน เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีเยี่ยม?

ขายฝากที่ดิน คืออะไร ? 

การ ขายฝากที่ดิน ในยุคโควิด 19 เช่นนี้ การเเปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นเงินก้อน ซื้อขาย ที่ดิน เพื่อนำเงินทุนในการทำธุรกิจ หรือจับจ่ายใช้ส่อยต่างๆ การขายฝากคือแหล่งเข้าถึงเงินทุนอย่างถูกกฎหมาย กำลังเป็นช่องทางยอดนิยมของการหาทางออก เหตุนี้รูปแบบของการ “ขายฝาก ที่ดิน ” จึงเกิดขึ้น และถือว่าเป็นช่วงเวลาของการทำความเข้าใจกับ กระบวนการขายฝาก รวมไปถึงข้อดีของการฝากนั้นเป็นอย่างไร 

การขายฝาก หมายถึง สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ถอนทรัพย์นั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือในกำหนดเวลาตามกฎหมาย คือถ้าเป็นบ้าน อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน ต้องไถ่ถอนภายใน 10 ปี นับตั้งเเต่เวลาที่มีการซื้อขาย แต่ถ้าเป็น สังหาริมทรัพย์ ต้องไถ่ถอนภายใน 3 ปีนับตั่งเเต่ซื้อขาย หากเกินกำหนดเวลานี้แล้วกฎหมายถือว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อ ขายฝาก ที่ดิน กัน ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที

การฝากขายที่ดิน ต่างจาก ขายฝากที่ดิน อย่างไร ?

คือรูปแบบการทำนิติกรรมการซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธฺ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝาก สามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ส่วนผู้ รับซื้อที่ดิน ฝากจะได้รับประโยชน์แทน ในรูปแบบของการ ควบคุมและกำหนดเพดานดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน ต้องทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น การขายฝากถึงจะสมบูรณ์

ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือวงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนันสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก

การซื้อที่ดินยังเปิดโอกาสให้คุณพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เนื่องจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งเสนอทางเลือกทางการเงินสำหรับลูกค้าที่สนใจจะสร้าง

ข้อดีของการ ขายฝากที่ดิน คืออะไร

1.การขายฝากจะทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดิน จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมาย

2.การอนุมัติสัญญารวดเร็วกว่า การขอสินเชื่อกับธนาคาร

3.ได้วงเงินดีกว่าการไปจำนอง

4.การทำสัญญาฝากขายที่ดิน ไม่จำเป็นต้องเช็คประวัติแบล็คลิส เครดิตทางการเงิน หรือ Statement ซึ่งสะดวกสบายและรวดเร็ว

5.หากครบกำหนดแล้ว ผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้ ผู้ขายฝากอาจทำสัญญาขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปก่อนได้ ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 10 ปี

6.ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครอง ที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าจะพ้นกำหนดการไถ่ถอน เว้นแต่ว่าคู่สัญญาจะตกลงกันเป็นประการอื่น

 

ขั้นตอนวิธีการ ขายฝากที่ดิน ง่ายๆกับ supsin Property

1.ลงทะเบียน 

-ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์

Facebook Page 

-Line @ : Line OA

2.ทีมงานผู้เชี่ยวชาญโทรประมาณทรัพย์

ทีมงานผ้เชียวชาญประเมินทรัพย์ ที่มีประสบการณ์และได้รับมาตรฐาน ให้ทราบถึงข้อมูล มูลค่าทรัพย์สินที่ต้องการมาค้ำประกัน เพื่อทางทีมงานจะได้ประเมินวงเงินขายฝากที่มีความยุติธรรมแก่ผู้มาค้ำประกันกับ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ของเรา

3.การทำสัญญาที่ กรมที่ดิน

เป็นการทำสัญญาให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ณ สำนักงานที่ดิน และทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ขายฝากจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย 

 

ทำไมต้อง ซื้อ – ขาย ที่ดิน?

การซื้อที่ดินเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีเยี่ยม การซื้อพัสดุเปล่าก็เหมือนการรวบรวมกระแสเงินสด และ ทรัพย์สิน ในคราวเดียว ประการที่สอง มีการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ และการเพิ่มขึ้นของราคาอันเนื่องมาจากความขาดแคลนและอุปสงค์ ประการที่สาม มันเพิ่มมูลค่าสุทธิและกระแสเงินสดของคุณโดยไม่ผูกกับกองทุนในตราสารทุนหรือการลงทุนอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียหากตลาดลดลง สุดท้ายนี้พบว่าบ้านที่มีขนาดล็อตใหญ่กว่าขายได้เร็วกว่าบ้านที่มี

หากคุณกำลังพิจารณาที่จะซื้อหรือขายที่ดินในอนาคต โปรดปรึกษา นายหน้าซื้อที่ดิน นายหน้าที่ดินจะช่วยจับคู่คุณกับทรัพย์สินที่เหมาะสมและเจรจาในนามของคุณ นายหน้าที่ดินเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในการขายพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่การเกษตร พวกเขาจะช่วยคุณค้นหาประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ แล้วทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจา การ ซื้อ ที่ดิน และขายที่ดินเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลายด้าน ต้องคำนึงถึงขนาด ที่ตั้ง สิทธิ์ในทรัพย์สิน สิทธิ์ในอาคาร และปัจจัยอื่นๆ ขั้นตอนการซื้อและขายที่ดิน ต้องใช้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

การซื้อการประมูลที่ดินเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือ ในการหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในราคาที่ต่อรอง การประมูลสามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการได้ทรัพย์สินที่ดีในราคาที่เหมาะสม นายหน้าจะเริ่มต้นกระบวนการ โดยมองหาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับข้อกำหนดของคุณ ขาย ที่ดิน ( ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คุณต้องการ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับครอบครัวของคุณ รวมถึงโรงเรียน ศูนย์การค้า การขนส่งสาธารณะ )

ราคาของที่ดินไม่ว่าจะในกรุงเทพ หรือต่างจัดหวัด ราคาของที่ดินก็ปรับตัวขึ้นสูงขึ้นตามสภาพเศรษกิจที่มีความต้องการของที่ดินมากขึ้น ไม่ว่นักลงทุนรายใหญ่ที่มองหาที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากการซื้อ – ขาย หรือปล่อยเช่า สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของภาษีที่ดิน ที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมส่งผลกระทบกับนักลงทุน และคนถือครองที่ดินจำนวนมากควรรู้เอาไว้

การเตรียมเอกสารการโอนที่ดินซื้อขาย สำหรับบุคคลธรรมดา ที่ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้

1.โฉนดที่ดินฉบับจริง

2.บัตรประชาชน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

3.ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

4.เอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

5.กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมได้เเก่

 • หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • กรณีสมรสแล้ว ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมได้เเก่
 • หนังสือให้ความยินยอม ให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีจดทะเบียนสมรสแล้วหย่า ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่าเพิ่มเติม

การเตรียมเอกสารการโอนที่ดินซื้อขาย สำหรับนิติบุคคล Supsin

1.โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

2.หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4.สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5.หนัวสือแสดงตัวอย่างลายมือ ชื่อกรรมการ

6.กรณีบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้มีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

7.กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนแล้วให้มีแบบรับรองรายการ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

8.กรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ