ขายฝากที่ดิน มีกระบวนการและรายละเอียดอย่างไรบ้าง ?  

ขายฝากที่ดิน มีกระบวนการและรายละเอียดอย่างไรบ้าง ?  

ขายฝากที่ดิน มีกระบวนการและรายละเอียดอย่างไรบ้าง ?  

ขายฝากที่ดิน คือ การกู้ยืมที่มีขั้นตอนการดำเนินการ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจดทะเบียนขายฝากที่กรมที่ดินอย่างถูกต้อง ในพื้นที่ที่โฉนดที่ดินแปลงที่ต้องการขายฝากตั้งอยู่ มีขั้นตอนการมอบเงิน และทำสัญญาทุกอย่างต่อเจ้าหน้าที่ โฉนดที่ดินที่จะทำการขายฝากนั้น จะผ่านการประเมินและจะต้องเป็นโแนด น.ส.4จ เท่านั้น

การขายฝากนั้นไม่ว่าจะเป็น การขายฝากที่ดิน ขายฝากบ้าน ขายฝากอาคารพาณิชย์ ขายฝากตึกแถว หรือขายฝากทาวเฮาส์ ก็ทำการขายฝากได้ เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดิน จะเป็นผู้ประเมิน ดำเนินการทำสัญญา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด ที่ต้องใช้ในการทำสัญญาขายฝาก และเจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์หลังโฉนดที่ดิน ผืนที่ได้ทำการขายฝาก ว่าได้ทำการขายฝากเรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุระยะเวลาตามสัญญา ที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้ทำการขายฝาก เมื่อถึงเวลาที่ครบตามสัญญาแล้ว ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาทำการไถ่ถอนโฉนดที่ดิน ที่ได้นำมาขายฝากได้ ต้องทำการไถ่ถอนโฉนดต่อเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินเท่านั้น หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ที่ผู้ขายเคยขายฝากกลับมาเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินดังกล่าวเหมือนเดิม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้

ในยุคโควิด 19 เช่นนี้ การเเปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นเงินก้อน เงินทุนในการทำธุรกิจ หรือจับจ่ายใช้ส่อยต่างๆ การขายฝากคือแหล่งเข้าถึงเงินทุนอย่างถูกกฎหมาย กำลังเป็นช่องทางยอดนิยมของการหาทางออก เหตุนี้รูปแบบของการ “ขายฝากที่ดิน” จึงเกิดขึ้น และถือว่าเป็นช่วงเวลาของการทำความเข้าใจกับ กระบวนการขายฝาก รวมไปถึงข้อดีของการฝากนั้นเป็นอย่างไร

ข้อดีของการ ขายฝากที่ดิน ที่ควรรู้ก่อนทำสัญญา

1.การขายฝากจะทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดิน จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมาย

2.การอนุมัติสัญญารวดเร็วกว่า การขอสินเชื่อกับธนาคาร

3.ได้วงเงินดีกว่าการไปจำนอง

4.การทำสัญญาฝากขายที่ดิน ไม่จำเป็นต้องเช็คประวัติแบล็คลิส เครดิตทางการเงิน หรือ Statement ซึ่งสะดวกสบายและรวดเร็ว

5.หากครบกำหนดแล้ว ผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้ ผู้ขายฝากอาจทำสัญญาขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปก่อนได้ ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 10 ปี

6.ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าจะพ้นกำหนดการไถ่ถอน เว้นแต่ว่าคู่สัญญาจะตกลงกันเป็นประการอื่น

หลักการสำคัญของการ ขายฝากที่ดิน

การขายฝาก คือ การทำสัญญาการซื้อขายกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่ตกไปยังผู้ซื้อ โดยการทำสัญญานั้นต้องมีการทำข้อตกลงกันว่า ผู้ขายนั้นสามารถที่จะทำการไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคือได้ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรือที่ดินที่ได้นำไปทำการขายฝาก นั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

หลักของการ ขายฝาก ที่ดิน อยู่ที่มีการส่งมอบการครอบครองโดยตรง ให้แก่ผู้รับซื้อฝากพร้อมกรรมสิทธิ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ผู้ขายฝากจะมีกรรมสิทธิ์ที่จะสามารถไถ่ถอนทรัพย์สิน บ้าน หรือที่ดินได้ ดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่ยังฝาก ขายที่ดิน กันอยู่ และกรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก ผู้รับซื้อฝากอาจจะนำทรัพย์สินดังกล่าวไปทำอย่างใดก็ได้ ผู้ขายฝากหรือผู้อื่นไม่มีสิทธิห้ามปราม

ส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับซื้อฝากกับผู้ขายจะมีการทำสัญญาลักษณะปีต่อปี เพื่อหลีดเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการฝากขายที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไว้

แต่ในการทำสัญญาการขายฝากนั้น กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ทำการขายฝาก นั้นต้องทำการโอนไปยังผู้รับซื้อฝาก ดังนั้นการขายฝากจึงต้องทำการส่งมอบ ทรัพย์สินต่างๆให้แก่ผู้รับซื้อฝาก เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดชำระหนี้หรือการไถ่ถอนตามกำหนดระยะเวลาแล้ว ผู้ขายฝากไม่ทำการชำระหนี้หรือผู้ขายฝาก ไม่ทำการจ่ายหนี้ทรัพย์สิน ที่ทำการฝากขายนั้นจะกลายเป็นของผู้รับฝากโดยทันที ผู้ซื้อฝากสามารถ ยึดทรัพย์ได้ เลยทันที ปรึกษาเพิ่มเติมที่ Supsin 

ดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนั้น ทั้งการขายฝากและการจำนอง คือดอกเบี้ยไม่เกิน 15 % ต่อปี และในการขายฝากและการจำนองนั้น จะต้องไปดำเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินเท่านั้น

ขั้นตอนวิธีการขายฝากง่ายๆกับ Supsin Property

1.ลงทะเบียน /โทร /แอดไลน์

-ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการดำเนินการ

-Line @ : LINE

Facebook Page

2.ทีมงานผู้เชี่ยวชาญโทรประมาณทรัพย์

ทีมงานผ้เชียวชาญประเมินทรัพย์ ที่มีประสบการณ์และได้รับมาตรฐาน ให้ทราบถึงข้อมูล มูลค่าทรัพย์สินที่ต้องการมาค้ำประกัน เพื่อทางทีมงานจะได้ประเมินวงเงินขายฝากที่มีความยุติธรรมแก่ผู้มาค้ำประกันกับ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ของเรา

3.การทำสัญญาที่ กรมที่ดิน

เป็นการทำสัญญาให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ณ สำนักงานที่ดิน และทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ขายฝากจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย

4.การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 

การตรวจสอบสิทธิ์หรือโฉนดที่ดิน และผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ว่าเป็นที่ดินแปลงไหน มีขอบเขตอย่างไรตรวจเช็คให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าซื้อ

5.การให้คำแนะนำในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

การให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจซื้อ และผู้ที่สนใจในการขายที่ดิน ในเรื่องของกฎหมาย การถือครอง การเสียภาษี การโอนกรรมสิทธิ์ และการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

“การไถ่ถอนทรัพย์”

การไถ่ถอนทรัพย์ ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ผู้ขายฝากสามารถที่จะนำเงินพร้อมต้นค่าตอบแทน ไปชำระต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน ที่สำนักงานที่ดิน กรรมสิทธิ์ก็จะกลับมาเป็นของผู้ขายฝากทันที โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ให้ผู้ขายฝากแจ้งไปยังผู้ซื้อฝากล่วงหน้าในระยะเวลา 30 วัน เพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลานัดหมาย ไปยังสำนักงานที่ดิน

2.สิ่งที่ผู้ขายฝากต้องเตรียมมาด้วยก็คือ

 • คู่สัญญาขายฝาก พร้อมบัตรประจำตัวประชาชา ( ตัวจริง ) และทะเบียนบ้าน ( ตัวจริง ) 
 • เงินต้นพร้อมกับค่าตอบแทน ( สินไถ่ ) หากทำการชำระค่าตอบเเทนครบแล้ว ให้นำเฉพาะเงินต้นไปเท่านั้น พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ( ชำระเป็นเงินสดหรือเเคชเชียร์เช็คเท่านั้น )
 • ค่าทำเนียมกรไถ่ถอนขายฝาก ( บุคคลธรรมดา) 

– ค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท

-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( คิดจากราคาประเมินราชการ นับระยะเวลาตั้งแต่วันทำสัญญาขายฝากถึง ไถ่ถอน )

3.สิ่งที่ผู้รับซื้อฝากต้องทำการเตรียม

 • คู่สัญญาขายฝาก พร้อมบัตรประชาชน ( ตัวจริง ) และทะเบียนบ้าน ( ตัวจริง )
 • โฉนด ( ตัวจริง )

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ผ่านนายหน้าขายที่ดินกับ supsin Property

ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ เรายินดีให้คำแนะนำเเละให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน และคอนโด เพื่อให้ผู้ที่สนใจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ได้มีที่ปรึกษาและได้ดำเนินการซื้อขายกันอย่างราบรื่น

ก่อนจะขายที่ดินนั้น จึงต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการซื้อขายที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ที่ให้รอบด้าน และต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาทำการวิเคราะห์และเจาะลึกข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนในการตั้งราคาการซื้อขาย ให้มีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลมากที่สุด สำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลในการซื้อขาย

การลงทุนในการซื้อขาย ที่ดิน หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นแบบซื้อมาเพื่อทำการปล่อยเช่า หรือการซื้อมาเพื่อการเก็งกำไร โดยคาดหวังว่าจะได้นำไปพัฒนาต่อยอด และได้ส่วนต่างกำไรจากราคาอสังหาริมทรัพย์ ที่ซื้อมาและขายไป อย่างไรก็ตามการขายที่ดินหรือ การขายอสังหาริมทรัพย์ย่อมมีภาระภาษี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หากขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียภาษี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม

2 thoughts on “ขายฝากที่ดิน มีกระบวนการและรายละเอียดอย่างไรบ้าง ?  ”

  1. fivguuyiq mnkkh udniegc vybj pqirfxjcthkujmy

  2. najlepszy sklep 9 มีนาคม 2024

   Wow, fantastic weblog format! How long have you ever been blogging for?
   you made blogging glance easy. The full glance of your web site is wonderful,
   as well as the content! You can see similar here sklep

  Add a Comment

  Your email address will not be published.