จำนอง ทรัพย์สินพร็อพเพอร์ตี้รับจำนองอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

จำนอง ทรัพย์สินพร็อพเพอร์ตี้รับจำนองอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ รับจำนอง ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ ของเรายินดีให้คำปรึกษา และพร้อมให้คำแนะนำ วิธีการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่สนใจ จำนอง ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโด เเละอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ทางทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ ของเรานั้นจดจำนองอย่างถูกต้อง และทำสัญญาขายฝากอย่างถูกต้อง ณ กรมที่ดิน ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ ให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริการไวชัดเจนกู้ได้อย่างแน่นอน ทำการอนุมัติง่ายและที่สำคัญที่สุดคือ ดอกเบี้ยต่ำ รับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้

การฝากขายที่ดิน คือรูปแบบการทำนิติกรรมการซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธฺ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝาก สามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์แทน ในรูปแบบของการ ควบคุมและกำหนดเพดานดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกิน 15% ต่อปี

และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน ต้องทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น การขายฝากถึงจะสมบูรณ์ ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือวงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนันสนุนการพิจารณา ตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก

การจำนอง คือ การทำสัญญาที่มีบุคคลเรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยการส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง การทำสัญญา จำนอง กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ทำการนำไปจำนองนั้น ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้รับจำนอง จึงไม่ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้ทำการนำไปจำนองให้ผู้รับจำนอง ทรัพย์สินนั้นจะเป็นเพียงหลักประกันการชำระหนี้ให้กับผู้รับจำนองเท่านั้น หากผู้จำนองไม่ทำการชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจำนองจะต้องทำการยื่นเอกสารเพื่อทำการฟ้องร้อง เพื่อให้ได้ค่าเสียหายเอง กรรมสิทธิ์จะไม่กลายเป็นของผู้จำนอง ผู้จำนองจะทำการยึดทรัพย์ไม่ได้ 

การจำนอง เป็นส่วนสำคัญของตลาดที่อยู่อาศัยและมีมานาน การจำนองเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ทุกคนมีบ้านได้ง่ายขึ้น และช่วยให้พวกเขา “ซื้อ” ที่ดินจากเจ้าของที่ดิน เมื่อผู้คนเริ่มทำการจำนอง พวกเขาสามารถกู้เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า ที่พบในตลาดเสรีได้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเสนอวิธีการชำระคืน 3 วิธีที่แตกต่างกัน คือ การซื้อ ขาย หรือรีไฟแนนซ์ ซึ่งทำให้ผู้คนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อใช้บ้านเป็นหลักประกันเงินกู้

อสังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ต้องการของใครหลายคน อสังหาริมทรัพย์ช่วยให้ผู้คนซื้อ และขายทรัพย์สินของตน เช่น บ้าน ที่ดิน และรถยนต์ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จึงกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย มีบริการอสังหาริมทรัพย์มากมาย เพื่อช่วยในกระบวนการซื้อ หรือขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น นายหน้าและเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้ซื้อ และผู้ขายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในประเทศส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงมีหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่เวลาที่ซื้อจนถึงเวลาขาย สอบถามเพิ่มเติม ทรัพย์สิน

เอกสารประกอบการพิจารณาการ จำนอง ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโด เเละอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด 

1.โฉนดที่ดินที่ ด้านหน้าและด้านหลัง

2.แบบประเมินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)

3.ยอดเงินที่ต้องการทำการจำนอง หรือยอดเงินที่ต้องการขายฝาก เพื่อทางทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ จะได้ทำการประเมินวงเงินอนุมัติเบื้องต้น

4.พิกัดหรือโลเคชั่นของที่ดินที่ต้องการนำมาพิจารณา (ถ้ามี)

5.รูปถ่ายที่ดินหรือรูปทรัพย์

6.เบอร์โทรติดต่อกลับเพื่อประสานงาน

ขั้นตอนวิธีการขายฝากง่ายๆกับ Supsin Property

1.ลงทะเบียน /โทร /แอดไลน์

-ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการดำเนินการ

-Line @ : LINE

Facebook Page

2.ทีมงานผู้เชี่ยวชาญโทรประมาณทรัพย์

ทีมงานผ้เชียวชาญประเมินทรัพย์ ที่มีประสบการณ์และได้รับมาตรฐาน ให้ทราบถึงข้อมูล มูลค่าทรัพย์สินที่ต้องการมาค้ำประกัน เพื่อทางทีมงานจะได้ประเมินวงเงินขายฝากที่มีความยุติธรรมแก่ผู้มาค้ำประกันกับ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ของเรา

3.การทำสัญญาที่ กรมที่ดิน

เป็นการทำสัญญาให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ณ สำนักงานที่ดิน และทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ขายฝากจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย

4.การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 

การตรวจสอบสิทธิ์หรือโฉนดที่ดิน และผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ว่าเป็นที่ดินแปลงไหน มีขอบเขตอย่างไรตรวจเช็คให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าซื้อ

5.การให้คำแนะนำในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

การให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจซื้อ และผู้ที่สนใจในการขายที่ดิน ในเรื่องของกฎหมาย การถือครอง การเสียภาษี การโอนกรรมสิทธิ์ และการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

กระบวนการที่สำคัญในการ ขายฝากที่ดิน มีอะไรบ้าง?  

ขายฝากที่ดิน คือ การกู้ยืมที่มีขั้นตอนการดำเนินการ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจดทะเบียนขายฝากที่กรมที่ดินอย่างถูกต้อง ในพื้นที่ที่โฉนดที่ดินแปลงที่ต้องการขายฝากตั้งอยู่ มีขั้นตอนการมอบเงิน และทำสัญญาทุกอย่างต่อเจ้าหน้าที่ โฉนดที่ดินที่จะทำการขายฝากนั้น จะผ่านการประเมินและจะต้องเป็นโแนด น.ส.4จ เท่านั้น

การขายฝากนั้นไม่ว่าจะเป็นการ ขายฝากที่ดิน ขายฝากบ้าน ขายฝากอาคารพาณิชย์ ขายฝากตึกแถว หรือขายฝากทาวเฮาส์ ก็ทำการขายฝากได้ เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดิน จะเป็นผู้ประเมิน ดำเนินการทำสัญญา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด ที่ต้องใช้ในการทำสัญญาขายฝาก และเจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์หลังโฉนดที่ดิน ผืนที่ได้ทำการขายฝาก ว่าได้ทำการขายฝากเรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุระยะเวลาตามสัญญา ที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้ทำการขายฝาก เมื่อถึงเวลาที่ครบตามสัญญาแล้ว ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาทำการไถ่ถอนโฉนดที่ดิน ที่ได้นำมาขายฝากได้ ต้องทำการไถ่ถอนโฉนดต่อเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินเท่านั้น หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ที่ผู้ขายเคยขายฝากกลับมาเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินดังกล่าวเหมือนเดิม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หลักของการ ขายฝาก ที่ดิน อยู่ที่มีการส่งมอบการครอบครองโดยตรง ให้แก่ผู้รับซื้อฝากพร้อมกรรมสิทธิ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ผู้ขายฝากจะมีกรรมสิทธิ์ที่จะสามารถไถ่ถอนทรัพย์สิน บ้าน หรือที่ดินได้ ดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่ยังฝาก ขายที่ดิน กันอยู่ และกรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก ผู้รับซื้อฝากอาจจะนำทรัพย์สินดังกล่าวไปทำอย่างใดก็ได้ ผู้ขายฝากหรือผู้อื่นไม่มีสิทธิห้ามปราม

ส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับซื้อฝากกับผู้ขายจะมีการทำสัญญาลักษณะปีต่อปี เพื่อหลีดเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการฝากขายที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไว้ แต่ในการทำสัญญาการขายฝากนั้น กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ทำการขายฝาก นั้นต้องทำการโอนไปยังผู้รับซื้อฝาก ดังนั้นการขายฝากจึงต้องทำการส่งมอบ ทรัพย์สินต่างๆให้แก่ผู้รับซื้อฝาก เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดชำระหนี้หรือการไถ่ถอนตามกำหนดระยะเวลาแล้ว ผู้ขายฝากไม่ทำการชำระหนี้หรือผู้ขายฝาก ไม่ทำการจ่ายหนี้ทรัพย์สิน ที่ทำการฝากขายนั้นจะกลายเป็นของผู้รับฝากโดยทันที ผู้ซื้อฝากสามารถ ยึดทรัพย์ได้ เลยทันที ปรึกษาเพิ่มเติมที่ Supsin 

Add a Comment

Your email address will not be published.