ซื้อขาย ที่ดิน กับ Supsin Property เสนอขายฝากฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ซื้อขาย ที่ดิน กับ Supsin Property เสนอขายฝากฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ซื้อขาย ที่ดิน กับ Supsin Property เสนอขายฝากฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ซื้อขาย ที่ดิน ออนไลน์กับ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ ทำให้การพบกันของผู้ซื้อ เเละผู้ขายง่ายยิ่งขึ้น ด้วยระบบออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย

ขั้นตอนวิธีการขายฝากง่ายๆกับ Supsin Property

1.ลงทะเบียน /โทร /แอดไลน์

-ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์

-โทร :

-Line @ : @supsin

2.ทีมงานผู้เชี่ยวชาญโทรประมาณทรัพย์

ทีมงานผ้เชียวชาญประเมินทรัพย์ ที่มีประสบการณ์และได้รับมาตรฐาน ให้ทราบถึงข้อมูล มูลค่าทรัพย์สินที่ต้องการมาค้ำประกัน เพื่อทางทีมงานจะได้ประเมินวงเงินขายฝากที่มีความยุติธรรมแก่ผู้มาค้ำประกันกับ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ของเรา

3.การทำสัญญาที่ กรมที่ดิน

เป็นการทำสัญญาให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ณ สำนักงานที่ดิน และทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ขายฝากจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย

ซื้อขาย ที่ดิน ที่ทำการขายฝาก มีวิธียังไง ?

ก่อนอื่นเลยเราต้องทำความรู้จักกับ การขายฝากมันคืออะไร

ขายฝากที่ดินคืออะไร ? 

ในยุคโควิด 19 เช่นนี้ การเเปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นเงินก้อน เงินทุนในการทำธุรกิจ หรือจับจ่ายใช้ส่อยต่างๆ การขายฝากคือแหล่งเข้าถึงเงินทุนอย่างถูกกฎหมาย กำลังเป็นช่องทางยอดนิยมของการหาทางออก เหตุนี้รูปแบบของการ “ขายฝากที่ดิน” จึงเกิดขึ้น และถือว่าเป็นช่วงเวลาของการทำความเข้าใจกับ กระบวนการขายฝาก รวมไปถึงข้อดีของการฝากนั้นเป็นอย่างไร 

 

การฝากขายที่ดิน 

คือรูปแบบการทำนิติกรรมการซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธฺ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝาก สามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์แทน ในรูปแบบของการ ควบคุมและกำหนดเพดานดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน ต้องทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น การขายฝากถึงจะสมบูรณ์

 

ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือวงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนันสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก

 

ข้อดีของการขายฝากคืออะไร

1.การขายฝากจะทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดิน จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมาย

2.การอนุมัติสัญญารวดเร็วกว่า การขอสินเชื่อกับธนาคาร

3.ได้วงเงินดีกว่าการไปจำนอง

4.การทำสัญญาฝากขายที่ดิน ไม่จำเป็นต้องเช็คประวัติแบล็คลิส เครดิตทางการเงิน หรือ Statement ซึ่งสะดวกสบายและรวดเร็ว

5.หากครบกำหนดแล้ว ผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้ ผู้ขายฝากอาจทำสัญญาขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปก่อนได้ ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 10 ปี

6.ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าจะพ้นกำหนดการไถ่ถอน เว้นแต่ว่าคู่สัญญาจะตกลงกันเป็นประการอื่น

ขายฝาก ที่ดิน หลักการสำคัญของการของการซื้อขาย และการจำนอง

ขายฝาก ที่ดิน ผู้ขายฝากจะมีกรรมสิทธิ์ที่จะสามารถไถ่ถอนทรัพย์สิน บ้าน หรือที่ดินได้ ดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่ยังฝากขายกันอยู่

หลักการสำคัญของการ ขายฝาก ที่ดิน

หลักของการ ขายฝาก ที่ดิน อยู่ที่มีการส่งมอบการครอบครองโดยตรง ให้แก่ผู้รับซื้อฝากพร้อมกรรมสิทธิ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ผู้ขายฝากจะมีกรรมสิทธิ์ที่จะสามารถไถ่ถอนทรัพย์สิน บ้าน หรือที่ดินได้ ดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่ยังฝาก ขาย ที่ดิน กันอยู่ และกรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก ผู้รับซื้อฝากอาจจะนำทรัพย์สินดังกล่าวไปทำอย่างใดก็ได้ ผู้ขายฝากหรือผู้อื่นไม่มีสิทธิห้ามปราม

ส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับซื้อฝากกับผู้ขายจะมีการทำสัญญาลักษณะปีต่อปี เพื่อหลีดเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการฝากขายที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไว้

 “ขายฝาก”  

การขายฝาก คือ การทำสัญญาการซื้อขายกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่ตกไปยังผู้ซื้อ โดยการทำสัญญานั้นต้องมีการทำข้อตกลงกันว่า ผู้ขายนั้นสามารถที่จะทำการไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคือได้ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรือที่ดินที่ได้นำไปทำการขายฝาก นั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

“การจำนอง”

การจำนอง คือ การทำสัญญาที่มีบุคคลเรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยการส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ข้อเเตกต่างระหว่าง ” ขายฝาก ที่ดิน ” และ ” การจำนอง “

ข้อแตกต่างระหว่า การขายฝาก และ การจำนอง คือ การจำนองนั้นผู้จำนองเป็นผู้ที่นำทรัพย์สินของตน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรือที่ดิน ไปค้ำประกันกับผู้ค้ำหรือเรียกว่า “หนี้เงินกู้” นั้นเอง หากผิดนัดไม่ทำการช้ำระหนี้ เจ้าหนี้ก็จะฟ้องร้องและทำการบังคับคดี และทำกานยึดทรัพย์สิน ที่ผู้จำนองนำมาค้ำประกันไว้

แต่การขายฝาก เป็นการนำทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรือ ซื้อ ที่ดิน ไปขายให้แก่บุคคลอื่นภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เมื่อถึงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว ผู้ขายฝากจะมีสิทธิได้ไถ่ถอน แต่หากเกินระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ผู้ขายฝากก็จะเสียกรรมสิทธิ์ทันที

การทำสัญญา จำนอง กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ทำการนำไปจำนองนั้น ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้รับจำนอง จึงไม่ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้ทำการนำไปจำนองให้ผู้รับจำนอง ทรัพย์สินนั้นจะเป็นเพียงหลักประกันการชำระหนี้ให้กับผู้รับจำนองเท่านั้น หากผู้จำนองไม่ทำการชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจำนองจะต้องทำการยื่นเอกสารเพื่อทำการฟ้องร้อง เพื่อให้ได้ค่าเสียหายเองกรรมสิทธิ์จะไม่กลายเป็นของผู้จำนอง ผู้จำนองจะทำการยึดทรัพย์ไม่ได้ 

แต่ในการทำสัญญาการขายฝากนั้น กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ทำการขายฝาก นั้นต้องทำการโอนไปยังผู้รับซื้อฝาก ดังนั้นการขายฝากจึงต้องทำการส่งมอบ ทรัพย์สินต่างๆให้แก่ผู้รับซื้อฝาก เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดชำระหนี้หรือการไถ่ถอนตามกำหนดระยะเวลาแล้ว ผู้ขายฝากไม่ทำการชำระหนี้หรือผู้ขายฝาก ไม่ทำการจ่ายหนี้ทรัพย์สิน ที่ทำการฝากขายนั้นจะกลายเป็นของผู้รับฝากโดยทันที ผู้ซื้อฝากสามารถ ยึดทรัพย์ได้ เลยทันที ปรึกษาเพิ่มเติมที่ Line 

ดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนั้น ทั้งการขายฝากและการจำนอง คือดอกเบี้ยไม่เกิน 15 % ต่อปี และในการขายฝากและการจำนองนั้น จะต้องไปดำเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินเท่านั้น

อัตราค่าตอบแทน และระยะเวลาสัญญาขายฝาก

อัตราค่าตอบแทนการขายฝาก ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 15 % ต่อปี หรือ 1.25 % เดือนนั้นเอง ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้นั้น ซึ่งระยะเวลาที่ให้ขายฝากนั้นทำได้ตั้งแต่ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปจนถึง 1 ปี หรือตามระยะเวลาที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้ หากครบกำหนดระยะเวลาแล้วผู้ขายฝากยังไม่ไถ่ถอนได้ สามารถที่จะขยายระยะเวลาได้แต่ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 10 ปี

ในกรณีที่ทำสัญญาเกี่ยวกับอสังหารินทรัพย์ การทำสัญญาขายฝากจะต้องไปดำเนินการที่ สำนักงานที่ดินเท่านั้น เพื่อเป็นการทำหนังสือและจดเเจ้งต่อเจ้าหน้าที่

One thought on “ซื้อขาย ที่ดิน กับ Supsin Property เสนอขายฝากฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย”

    1. gflofhkkv mkass opyjzyd vvqs pnxaqjveygyxnji

    Add a Comment

    Your email address will not be published.