การตั้งราคาขาย ที่ดิน ควรตั้งยังไง ไม่ให้ขาดทุน

การตั้งราคาขาย ที่ดิน ควรตั้งยังไง ไม่ให้ขาดทุน

การตั้งราคาขาย ที่ดิน ควรตั้งยังไง ไม่ให้ขาดทุน

ราคาซื้อขาย ขายฝากที่ดิน ในปัจจุบันนั้นจะไม่ได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์นั้นๆ เพราะว่าเนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับใน การตั้งราคา  ที่ดินเพื่อที่จะขายจะถูกเพิ่ม หรือว่าลดข้างใน ตัวของ ที่ดิน เองและพื้นที่โดยรวมของพื้นที่นั้น อีกทั้งยังมีเรื่องของอารมณ์ ระหว่างคนสองคนที่ใช้ใน การต่อรองเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยทำให้ ที่ดินมีราคาต่ำกว่า ที่ผู้ขายจะได้รับ ขายที่ดิน

การซื้อที่ดินในปัจจุบันนั้นมีปัจจัย เกี่ยวโยงกับมูลค่าของทรัพย์สินต่างๆ มากมายหลากหลายช่องทางไม่ว่า จะเป็นในเรื่องของสัญญาการซื้อขายทรัพย์สิน อสังหาที่ดิน หรือในปัจจุบันนั้น มีเรื่องของการเสียภาษีและค่าใช้จ่ายของ ผู้ซื้อและผู้ขาย การตั้งราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่สำคัญ ไม่น้อยไปกว่ากันบางครั้งที่ดิน ในละแวกเดียวกันมีราคาที่ค่อนข้างสูง ต่อตารางวาที่ต่างกันลิบลับ ดังนั้น การตั้งราคาที่ดินเพื่อให้ได้ราคาที่ดี และเหมาะสมเราควรต้องทำการทราบข้อมูลเบื้องต้น ข้อควรรู้หรือว่า กฎในการตั้งราคาเพื่อที่จะใช้เป็นประโยชน์ใน การตั้งราคาของเจ้าของที่ดินด้วยตัวเอง

ข้อควรรู้ใน การตั้งราคา ที่ดิน

ข้อที่ 1 ทำการศึกษาหา ข้อมูลเบื้องต้นจาก ราคาประเมิน

การหาข้อมูลจาก ราคาประเมินนี้ไม่ใช่ว่า พอทราบราคาแล้วก็นำมาตั้งราคาขายเลยทันที เพราะว่าการตั้งราคาขายที่ดินนั้นยัง จำเป็นต้องมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมายด้วย การประเมินราคาจะ เป็นจุดเริ่มต้นให้เราพอทราบว่า ที่ดินของเรา นั้นอยู่ในระดับไหนและมีราคาประเมินอยู่เท่าไหร่ ราคาประเมินนั้นมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภทคือ

  • ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ เราสามารถดูราคาประเมิน จากกรมธนารักษ์ ประกอบในการตัดสินใจการตั้งราคาที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการตั้งราคาประเมินขั้นต้น ราคาอาจจะต่ำ กว่าราคาที่ซื้อขายกันจริงใน ท้องตลาดทั่วไป และทางกรมธนารักษ์จะ ทำการประเมินราคาที่ดิน อัพเดทเรื่อยๆทุกๆ 4 ปีโดยรอบปัจจุบัน ยังคงใช้ราคาประเมินที่ดินรอบปี 2559 ถึงปี 2562 เนื่องจากมีการเลื่อนประกาศใช้ราคาประเมิน ที่ดินรอบใหม่เป็นปี 2564 ราคาประเมินที่ดินจึงยังถือว่า เป็นราคากลางที่ใช้บ่งบอกชี้ว่า มูลค่าของที่ดิน ในแต่ละพื้นที่นั้นมีราคาสูงหรือว่าต่ำ และส่งผลกระทบต่อราคาการซื้อขายที่ดิน บ้าน จริงที่จะปรับตัวตามราคาประเมินนอกจากนี้ แล้วนั้นราคาที่เราทำการประเมินที่ดิน ยังถูกใช้เป็นราคามาตรฐานใน การทำการคิดภาษีอากรต่างๆ และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นข้อมูลในการประกอบขั้นต้น เท่านั้นเมื่อไปขายจริงจะบวกลบคูณหารสภาพแวดล้อมต่างๆ และภาษีที่ดินเข้ามา เกี่ยวข้องอีกที
  • คือราคาประเมิน ซื้อที่ดิน จากหน่วยงานภาครัฐ หรือว่าองค์กรอิสระ หรือว่า สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่การประเมินจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระหรือว่าสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องมักจะคิดคำนวณ จากราคาตลาดเป็นหลักหรือว่าราคากลาง แต่ก็ยังนำข้อมูลจากกรมธนารักษ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบอีกด้วย ราคานั้นมักจะเป็นราคาในตลาดการประเมินตรงนี้ จะเป็นการประเมินราคาที่สะท้อนมูลค่าที่ดินได้ มากกว่าการประเมินของกรมธนารักษ์ อาจจะต้องมาดูความพอใจของผู้ขายและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วยเพราะ การประเมินราคาที่ดินนั้น ยังไม่ได้บวกความเจริญที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่มาเกี่ยวข้องที่จะส่งผลให้ราคาของที่ดินนั้น อาจจะเพิ่มสูงได้ในอนาคต ปรึกษาเพิ่มเติมที่ Line 

ข้อที่ 2 ศักยภาพทำเลของที่ตั้ง ที่ดินในปัจจุบัน

ในปัจจุบันทำเลที่ดิน หรือว่า ที่ตั้งนั้น มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะสามารถอัพเกรด หรือเพิ่มมูลค่าให้กับ ที่ดินแปลงนั้นๆ ได้หากที่ดินนั้นมีที่ตั้งอยู่บนทำเลที่อยู่ท่ามกลางย่านชุมชน หรือว่า ย่านเศรษฐกิจ หรือว่า อยู่ในตัวเมืองอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะทำให้ราคาของที่ดินตรงนี้ค่อนข้างที่ จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเป็นอย่างมาก จนเรียกได้ว่า มองข้ามขั้นตอนการประเมินจากกรมธนารักษ์ไปได้เลย และดูจากข้อมูลราคาในท้องตลาด บวกกับข้อดีและข้อเสียที่ดินตรงนี้ก็อาจจะตีราคาเป็นเลขกลมๆ ได้เลย

ข้อที่ 3 ลักษณะที่ดินรูปร่างขนาดเนื้อ ที่และสภาพของดิน ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การตั้งราคา

หลาคนที่อยู่ในวางการ หรือว่าคนทั่วไป ซื้อขายที่ดินคงได้ยินคำว่า ที่ตาบอด หรือพื้นที่ ไม่มีทางเข้าทางออกที่สามารถทำการพัฒนาได้ยาก ซึ่งต่อให้อยู่ในทำเลที่ค่อนข้างดี ที่ตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้ นอกจากจะมีผู้ที่ซื้อเป็นเจ้าของที่ดินติดๆ กันด้านข้างหรือว่าด้านหลัง ต้องการที่จะซื้อเพิ่มรวมไปถึงที่ตั้งอยู่ใกล้กับ ทำเลนั้นเสื่อมโทรมย่อมขายได้ยาก และตั้งราคาได้ไม่สูงเท่าทำในอื่นๆ ที่อยู่ในโซนเดียวกันและมีลักษณะมีทางเข้าทางออกได้ อยู่เสมอและสามารถพัฒนาหรือว่า ปรับปรุงที่ดินนั้นให้สวยงามกว่าเดิมได้ supsin Property

ข้อที่ 4 ข้อกฎหมาย สิทธิการถือครอบครอง และภาระผูกพันของที่ดิน

สิ่งที่จะมีผลต่อการตั้งราคาที่ดิน นั่นก็คือในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของผังเมืองที่ตั้ง ของที่ดินนั้นตั้งอยู่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือว่า พรบ. ผังเมือง พรบ. ควบคุมความสูงของอาคารต่างๆ หรือว่าประกาศต่างๆ จากทางรัฐบาลหรือว่าจากทาง กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและอสังหาที่ดิน ให้ผู้ซื้อไม่สามารถใช้งานหรือว่า ใช้ที่ดินตามความประสงค์ได้อย่างเต็มที่ ราคาของที่ดินตรงนี้ก็จะมีความผันผวน เป็นอย่างมากและราคาจะไม่ค่อยคงที่จึง ไม่สามารถตั้งราคาได้อย่างถูกต้องได้  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

การขาย ที่ดิน ในยุคปัจจุบัน

ด้วยตลาดที่ทำสถิติสูงสุด เป็นประวัติการณ์ ผู้ขายจึงมีโอกาสขายที่ดินให้ได้ราคาสูง นักลงทุนจำนวนมากมองว่าการซื้อที่ดิน เป็นเดิมพันที่ปลอดภัย แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ผู้คนมักจะทำ กำไรได้มากกว่าหากว่า พวกเขาซื้อที่ดิน แต่ก็ควรคำนึงถึงภาษีและค่าธรรมเนียม ที่มาพร้อมกับการขายก่อนที่จะกระโดด เข้ามาสำหรับผู้ขาย นี่เป็นเวลาที่ดีในการรับเงินจากราคาที่ดิน และทรัพย์สินที่สูงขึ้น นักลงทุนและนักพัฒนาบางคนพบว่า เป็นการยากที่จะหาโอกาสที่ดี ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์มีจำกัด นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด สำหรับผู้ที่มีที่ดิน หรือทรัพย์สินที่ต้องการขายที่ดิน ยังสามารถขายได้ราคาสูง หากมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามที่เห็นในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา หากคุณถือครองไว้นานพอ คุณจะสามารถทำกำไรมหาศาล จากการลงทุนของคุณรวมทั้งเติมกองทุนเพื่อ การเกษียณของคุณ คนมักจะขายที่ดินเพราะ ต้องการหาเงิน เวลาคนซื้อที่ดินก็มองหามูลค่า ที่มักวัดจากราคาที่ดิน โดยทั่วไปยิ่งราคาสูงยิ่งดี อย่างไรก็ตาม อาจมีบางสถานการณ์ที่ต้องขาย ที่ดินของตนในราคาต่ำ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้หาก ผู้ซื้อไม่สามารถซื้อได้หรือไม่ได้ ใช้ประโยชน์ใดๆ 

ที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่า เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษ ที่ผ่านมา มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดกระแสนี้ ประการแรก ความตระหนักของผู้คนเกี่ยวกับ ที่ดินเพิ่มมากขึ้น ประการที่สอง เทคโนโลยีช่วยให้การใช้ ที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประการที่สาม มีบริษัทขายที่ดินเพิ่มขึ้น ที่ดินยังสามารถใช้เป็นสกุลเงินในการค้าสินค้า เช่น รถยนต์หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่คุณมักจะต้องจ่ายเงินสด ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้

แนวคิดในการขายที่ดิน ของคุณให้ได้ราคาสูงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มีคนเต็มใจที่จะซื้อที่ดินหากมองว่า เป็นการลงทุนที่มีโอกาสได้ กำไรสูงในภายหลัง สิ่งนี้สามารถเห็นได้ใน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้คนยินดี จ่ายหากพวกเขาเชื่อว่าในอีกไม่กี่ปี ข้างหน้ามูลค่าของทรัพย์สินจะสูงกว่าที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากความต้องการใน วงการนี้ค่อนข้างมีความต้องการสูงเป็นอย่างมาก ที่จะดึงดูดนักลงทุนมากกมายเข้ามามากขึ้นได้