รวมสิ่งที่ต้องรู้ ในการขายฝาก ที่ดิน 

รวมสิ่งที่ต้องรู้ ในการขายฝาก ที่ดิน 

รวมสิ่งที่ต้องรู้ ในการขายฝาก ที่ดิน 

การขายฝาก ที่ดิน นั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางใน การเลือกซื้อขายที่ใช้หลักทรัพย์ แบบที่ดินเป็นหลักค้ำประกัน ซึ่งมีวิธีการดำเนิน การขั้นตอนและใช้เอกสารต่างๆรวมถึงค่าธรรมเนียม ที่แตกต่างกัน ตามธุรกรรมอื่นๆ วันนี้จะมารวบรวมเรื่องที่สำคัญ ในการขายฝากที่ดิน ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง และมีการดำเนิน การเป็นอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เรานั้น ทำการขายฝากที่ดิน ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง supsin Property

การขายฝาก ที่ดิน คืออะไร

การขายฝากที่ดินนั่น คือการที่เราทำการทำสัญญาซื้อขาย ที่ใช้หลักทรัพย์ที่ดิน เป็นหลักค้ำประกันนั่น ก็หมายความว่าระหว่าง ผู้ขายฝากและผู้รับขายฝาก โดยผู้ขายฝากจะต้องมี การทำการขายที่ดินและโอนที่ดิน ไปยังผู้รับฝากทันทีในวันที่ สัญญากันไว้ ซึ่งหากกรรมสิทธิ์ใน ที่ดินจะตกเป็นเจ้าของของ ผู้รับฝากทันทีโดยมีข้อกำหนด และข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ผู้ขายฝากสามารถจะ ทำการซื้อที่ดินคืน ได้หรือไถ่ถอนที่ดินคืนได้

ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และจะมีการให้ค่าตอบแทนแก่ ผู้รับซื้อฝากทันทีหากเมื่อมี การไถ่ถอนกันเกิดขึ้น รวมทั้งผู้รับซื้อฝากก็ยังมีสิทธิ์ ที่จะได้รับค่าตอบแทนจาก การรับขายฝากสูงสุดถึง 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ส่วนผู้ขายฝากก็จะได้รับเงินค่าขายฝากที่ดิน โดยมีข้อพิจารณา จากราคาซื้อขายที่ดินใน ท้องตลาด หรือทำการเช็ค ข้อมูลเพิ่มเติมจากกรม ที่ดินของจังหวัดนั้นโดยตรง ทอดตลาดที่ดิน

สำหรับระยะเวลาใน การถ่ายถอนที่ดินหรือ สินทรัพย์ที่เป็นที่ดินผู้ขายฝากจะต้องมี การดำเนินการมาไถ่ถอน ตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่า ตกลงไว้แต่ถ้าผู้ขายฝากนั้นทำการเลย กำหนดเวลาตาม กฎหมายที่กำหนด ก็จะสามารถขยายเวลา ขายฝากเพิ่มต่อได้ อีกครั้งโดยมีกฎหมายกำหนดไว้ว่า การไถ่ถอนภายในเวลาไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำการระบุ สัญญาหรือตกลงกันไว้สัญญาขายฝาก จะต้องมีหนังสือรับรอง ลงลายมือชื่อของผู้รับฝากไว้

ด้วยการขายฝากที่ดิน คอนโด จะทำได้เมื่อผู้ขายฝากและ ผู้รับขายฝากมีการตกลงกันเรียบร้อย ทำการระบุสัญญานะกรมที่ดินเท่านั้น เพื่อจะมีการคุ้มครองจากกฎหมายและมีการทำหนังสือ พร้อมจดทะเบียนต่อ เจ้าหน้าที่หากต้อง การขยายเวลาไถ่ถอน ก็จะสามารถมีการทำสัญญาจดทะเบียน ต่อเจ้าหน้าที่ และในกรณีที่ผู้ขายฝากที่ดินต้องการไถ่ถอน ที่ดินทรัพย์สินแต่มีการพบปัญหาว่า

มีการติดต่อกับ ผู้รับฝากขายไม่ได้ หากเนื่องจากเป็นกรณีนี้ ผู้ขายฝากนั้นจะต้องทำการติดต่อ วางเงินไถ่ถอนได้ ที่กรมสำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม และในส่วนของ ภูมิภาคก็สามารถติดต่อ สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ ภูมิภาคเพราะหลังจาก ที่เราทำการวางเงินไถ่ถอนไปแล้วนั้น ที่ดินของเราก็จะกลับคืนมา เป็นกรรมสิทธิ์ของเราทันที ติดต่อสอบถามได้ที่ Line

ขั้นตอนใน การขายฝากที่ดิน ฉบับง่ายๆ ที่สามารถเข้าใจได้

ทำการดูที่ดินของ ผู้ที่ต้องการขายฝาก ให้ละเอียดแล้วทำการตกลงนัดคุยรายละเอียดต่างๆ และทำการตกลงในเรื่องของราคากัน ให้เรียบร้อยจากนั้น ก็จะมาอยู่ในขั้นตอนของ การทำสัญญาการขายฝาก กรมที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ พนักงานของจังหวัดนั้นๆ

หลังจากผู้ขายฝากกับ ผู้รับขายฝากนั้น ทำสัญญาขายฝากที่กรมที่ดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายฝากก็จะได้รับเงินสดจาก ผู้รับขายฝากโดยทันทีโดย เมื่อผู้ขายฝากนั้น ต้องจ่ายดอกเบี้ยตามตกลงหรือ สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปีตามที่กฎหมายนั้นกำหนดไว้ ซึ่งผู้ขายฝากจะต้องเป็นคน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน จนครบกำหนดเวลาไถ่ถอนที่ดิน

เมื่อทำการครบสัญญาแล้ว ก็ให้ผู้ขายฝากนั้นไปไถ่ถอนที่ดิน กลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ ของตนเองได้เลย ไปหาผู้ขายฝากยังไม่มีความสามารถ ที่จะทำการไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาที่ทำ การตกลงกันไว้นั้น ผู้ขายฝากก็จะต้องทำ การทำสัญญาใหม่ ด้วยสัญญานั้นจะกลายเป็น ทำสัญญาขยายเวลาไถ่ถอนกับผู้รับขายฝาก โดยสามารถขยายได้ไม่เกิน 10 ปีตามที่กฎหมายกำหนด นับตั้งแต่วันทำสัญญาขายฝาก พร้อมทั้งทำการจดทะเบียนต่อ เจ้าหน้าที่กรมที่ดินให้เรียบร้อย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซึ่งปกติแล้ว การขายฝากที่ดินนั้น จะต้องเป็นการซื้อขายระหว่าง บุคคลธรรมดากลับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดากับบริษัท หรือว่าองค์กรต่างๆ อย่างไรก็ตามนั้นไม่สามารถที่จะทำการขายฝาก ที่ดินกับทางธนาคารได้โดยตรงเนื่อง จากทางสถาบันการเงิน หรือว่าธนาคารนั้น อาจจะเห็นได้ว่าทางผู้ขายฝากนั้น มีภาระผูกพันหรืออาจไม่มีกำลังพอใน การชำระหนี้ในกรณี ที่ต้องการไถ่ถอนที่ดิน

หากผู้ขายฝาก ไม่มีเงินมาไถ่ถอน บางกรณีบางธนาคาร ที่ปล่อยสินเชื่อนั้น ชำระค่าไถ่ถอนการขายฝากแต่สิ่งสำคัญ จะทำการกู้สินเชื่อ จากธนาคารเพื่อมาไถ่ถอนที่ดินก็ได้ ผู้ขายฝากจะต้องมี statement หรือ ใบรับรองการทำงานมี ใบรับรองเงินเดือนเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ ในการทำการฝากขายนั้นอาจ ไม่มีตรงจุดนี้จึงทำให้หลายครั้งการให้ กู้สินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำมา ไถ่ถอนที่ดินนั้นทำไม่ได้ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมให้คำปรึกษา

จุดเด่นและ จุดสังเกตใน การขายฝากที่ดิน Supsin

จุดเด่นในการขายฝากที่ดินนั้น

สามารถที่จะทำสัญญา จากกรมที่ดินได้ ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เจ้าตัว รู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจได้ว่าเป็น การทำในสิ่งที่ถูกกฎหมายนั่นเอง มีการดำเนินเรื่องและอนุมัติเร็ว และได้วงเงินหลังจากการได้รับ อนุมัติประมาณเกินกว่า 40 เปอร์เซ็นต์จนถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของราคา ที่ทำการประเมินไว้

ไม่มีการเช็ค statement หรือใบรับรองอะไรต่างๆ แต่อย่างใดทำให้สะดวก และรวดเร็วเป็นอย่างมาก

ถ้าหากมีการไม่พร้อมใน การไถ่ถอนก็จะสามารถทำ สัญญาขยายเวลาไถ่ถอนต่อได้อีกหลายครั้ง ตามที่กฎหมายกำหนดนั้นจะไม่เกินประมาณ 10 ปี

จุดสังเกตในการขายฝากที่ดิน

มีการเสียค่าธรรมเนียม ที่มีการโอนสูงประกัน จำนองเป็นอย่างมากเช่น ค่าธรรมเนียมและ ค่าดำเนินการหรือว่า ค่านายหน้านั้นเอง มีความเสี่ยงที่จะเจอนายทุนที่คนข้างหัวหมอหรือว่า นิสัยไม่ดีที่จะมีลักษณะ นิสัยบ่ายเบี่ยงไม่ขายที่มีคืนทำให้ เกิดความเสี่ยงกับที่ดิน ที่นำไปทำสัญญาไว้

ผู้ขายฝากต้องเสียดอกเบี้ย ค่อนข้างสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจจะหมายความว่า ต้องเสียเกินกว่า 15% ต่อปี เพราะในความเป็นจริงนั้น ผู้รับขายฝากหรือว่านายทุนมัก จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพิ่มเติมไม่ว่า จะเป็นในเรื่องของ ค่าปากถุงซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายใน การหาทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มักจะมีนายทุนบางคน ที่จะหักเพิ่มเติมในภายหลัง รับซื้อที่ดิน

สิ่งที่จะต้องเตรียมตัว ก่อนที่จะทำการขายฝากที่ดิน

โฉนดทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาที่ถูกต้อง

ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลตัวจริง พร้อมสำเนาในกรณีที่มี การเปลี่ยนชื่อนามสกุล

กรณีผู้ขายฝากนั้น มีการจดทะเบียนสมรสให้ดำเนิน การเตรียมหนังสือยินยอมให้ทํานิติกรรม ของคู่สมรสอยากแต่งงานแล้วให้ เตรียมใบทะเบียนสมรสมาด้วยหรือหากมี การหย่าร้างก็ต้องเตรียม ใบหย่ามาด้วย