วิธีง่าย ๆ เกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ดิน ที่จะทำให้คุณรวย

การลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ทาวน์โฮม และอื่น ๆ อีกมากมาย ปัจจุบันมีนักลงทุนหลายท่าน ที่ให้ความสนใจลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง เนื่องจากการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ นั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับนักลงทุน ได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว

ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนหลายท่าน ให้ความสนใจในด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้น เนื่องจากมีการใช้เงินในการลงทุนไม่เยอะ การลงทุนในการซื้อขายที่ดิน หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นแบบซื้อมาเพื่อทำการปล่อยเช่า หรือการซื้อมาเพื่อการเก็งกำไร โดยคาดหวังว่าจะได้นำไปพัฒนาต่อยอด และได้ส่วนต่างกำไรจากราคาอสังหาริมทรัพย์ ที่ซื้อมาและขายไป อย่างไรก็ตามการขายที่ดินหรือ การขายอสังหาริมทรัพย์ย่อมมีภาระภาษี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ ของเราพร้อมให้คำปรึกษานักลงทุนทุกท่านแล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติม

ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้น มีเทคนิควิธีในการสร้างรายได้ให้กับนักลงทุน หรือผู้ที่มีความสนใจ ในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ วันนี้ supsin Property มีวิธีง่ายๆมาแนะนำ วิธีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มา ง่ายๆและสามารถใช้ได้กับทุกการลงทุน ในด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ

อสังหาริมทรัพย์เป็นโอกาสในการลงทุนที่ดี สำหรับผู้ซื้อบ้าน กระบวนการในการซื้อบ้านนั้นยาก ใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูง ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับ วิธีการทำงานของการ ” จำนอง ” และสิ่งที่คุณจะได้รับจากเงินของคุณ เมื่อคุณลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เทคนิควิธีการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน แบบง่าย ๆ

1.การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ แบบปล่อยเช่าเป็นรายเดือน การลงทุนปล่อยเช่าเป็นรายเดือนนั้นเป็นช่องทางการลงทุนขั้นพื้นฐาน ที่นักลงทุนคนส่วนใหญ่เริ่มทำการลงทุน เนื่องจากเริ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน ก็นำมาปล่อยเช่าแบบเก็บเป็นรายได้ทุกเดือน ๆ

หลักสำคัญของการลงทุน แบบปล่อยเช่าแบบรายเดือนนั้นก็คือ “ ทำเลที่ตั้งของอสังหา ฯ และกลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะมาทำการเช่า ” เพราะเนื่องจากรายได้ทั้งหมดจากการปล่อยเช่าอสังหา ฯ นั้นขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของอสังหา ฯ ดังกล่าวและต้นทุนที่ได้ทำการลงทุนไป เพราะเนื่องจากถ้าได้ทรัพย์สินมาในราคาที่ถูก และอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี นั้นย่อมได้ราคาค่าเช่าที่ดีด้วย รายได้ต่อเดือนจากการปล่อยเช่า นั้นก็ย่อมสูงประมาณ 8-12% เลยทีเดียว

2.การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ แบบเก็งกำไร การลงทุนแบบเก็งกำไรนั้น คือการลงทุนแบบเริ่มต้นของนักลงทุนมือใหม่ เนื่องจากเพียงแค่ทำการซื้อใบจอง และทำการปล่อยขาย ก็สามารถทำกำไรได้แล้ว การลงทุนแบบเก็งกำไรมีเทคนิคที่ควรเรียนรู้ คือต้องเรียนรู้เรื่องช่วงเวลาของราคา เช่น ช่วงก่อนพรีเซลล์ , หลังพรีเซลล์ 6 เดือน , 1 ปี , ช่วงก่อสร้าง , ช่วงสร้างเสร็จ , ช่วงก่อนโอน และช่วงหลังโอน เป็นต้น เนื่องจากแต่ละช่วงสามารถทำกำไรได้แตกต่างกัน

สิ่งสำคัญที่จะสร้างรายได้จากการเก็งกำไรก็คือ นักลงทุนต้องเรียนรู้เรื่องทำเลที่ตั้งของอสังหา ฯ และต้องเป็นทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ หรือโครงการที่ต้องการลงทุน ต้องเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์

ที่ดิน

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่างๆ ในการขายบ้าน โอนบ้านและที่ดิน 

สำหรับเป็นบุคคลทั่วไป

 • โฉนดที่ดิน ( ฉบับจริง )
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ทะเบียนบ้าน ( ตัวจริง ) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ( เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง )
 • หนังสือมอบอำนาจ ( ทด.21 ) ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
 • หนังสือให้ความยินยอมซื้อขายที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน (กรณีสมรส )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคู่สมรส ( กรณีสมรส )
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส ( กรณีสมรส )
 • สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีสมรส )
 • สำเนาทะเบียนหย่าร้าง ( กรณีหย่าร้าง )

สำหรับนิติบุคคล

 • โฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • เอกสารหนังสือรับรอง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • เอกสารหนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
 • เอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ในกรณที่เป็นบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
 • เอกสารแบบรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ในกรณีหุ้นส่วน จำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ทำการจดทะเบียนแล้ว
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทย ที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
 • บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมนิติบุคคล

หน่วยในการวัดพื้นที่ ที่ดิน แบบไร่ งาน ตารางวา และหน่วยวัดพื้นที่ ใช้สอย ที่ควรรู้

หน่วยที่ดินแบบ (ไร่)

1 ไร่ = 4 งาน

1 ไร่ = 400 ตารางวา

1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร

หน่วยวัดที่ดินแบบ (งาน)

1 งาน = 0.25 ไร่

1 งาน = 100 ตารางวา

1 งาน = 400 ตารางเมตร

1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

หน่วยวัดที่ดินแบบ (ตารางวา)

1 ไร่ = 400 ตารางวา

1 งาน = 100 ตารางวา

หน่วยวัดพื้นที่ใช้สอย

การคำนวณพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ภายในบ้านที่อยู่อาศัย หรือห้องชุดแบบคอนโดมิเนียม จะใช้หน่วยตารางเมตรและการนับพื้นที่รวมทุกชั้นในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย = ความกว้าง x ความยาว x จำนวนชั้น

ที่ดิน