ถ้ามีที่ดินในหนึ่งปีต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ?

ถ้ามีที่ดินในหนึ่งปีต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ?

ถ้ามี ที่ดิน ในหนึ่งปีต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ?

หลายคนชอบบอกว่ามีทองเขานับเป็นพี่ แต่ถ้ามี ที่ดิน ตอนนี้เรียกได้เลยว่าเข้าใกล้เศรษฐีเลยทีเดียว แต่เรื่องภาษีที่ดินเราก็ควรรู้ไว้ Fanpage

เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะที่ดินในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด ราคาของที่ดินก็ปรับตัวสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่มีความต้องการของที่ดินมากขึ้น ไม่ว่านักลงทุนรายใหญ่ที่มองหาที่ดินผืนงามมาปรับปรุงทำโครงการ บ้าน คอนโด หรือนักลงทุนรายย่อยหาซื้อที่ดินเพื่อการเก็งกำไรจากการซื้อ-ขาย หรือปล่อยเช่า สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของภาษีที่ดิน ที่มีเรื่องของค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมส่งผลกระทบกับนักลงทุน และคนถือครองที่ดินจำนวนมากควรรู้เอาไว้ จะมีเรื่องอะไรที่เราควรรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินบ้าง มาหาคำตอบไปพร้อมกันได้เลย

รู้จักภาษีที่ดินแต่ละประเภท
ในเรื่องของที่ดิน แต่ละแบบก็จะมีอัตราภาษีที่ดินไม่เหมือนกัน โดยสามารถจำแนกได้ 3 กลุ่มง่าย ๆ ดังต่อไปนี้
1. ที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรมที่เราใช้เพื่อปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือทำการประมง หากเจ้าของที่ดินเป็นบุคคลธรรมดาแล้วที่ดินนั้นมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทจะได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดิน แต่ถ้าที่ดินนั้นมีเจ้าของเป็นนิติบุคคล แล้วที่ดินมีราคาไม่เกิน 75 ล้านบาท จะถูกคิดภาษีในอัตรา 0.01% มูลค่าของภาษีที่ดินสำหรับใช้ทำเกษตรกรรมจะมากขึ้นตามมูลค่าของที่ดินนั้น โดยจะมีมูลค่าภาษีสูงสุดอยู่ที่ 0.15% แต่ในปี 2564 มีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยลดภาษีที่ดินลง 90%
2. ที่ดินรกร้างเสียภาษีที่ดินอย่างไร? ทั้งนี้ขอบเขตของที่ดินรกร้างและพื้นที่เกษตรกรรมใกล้กันมาก หากใช้พื้นที่รกร้างทำการเกษตรก็ได้ไม่ผิด แต่ต้องใช้ในการปลูกพืชผลทางการเกษตรให้เข้าหลักเกณฑ์ เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ผักผลไม้ ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไร่ หากเข้ากำหนดก็จะนับที่ดินรกร้างนี้ เสียภาษีที่ดินเพื่อทำการเกษตรกรรม แต่ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ที่ดินตรงนี้จะต้องเสียภาษีที่ดินรกร้าง แล้วพื้นที่รกร้างจะมีอัตราเพดานภาษีสูงสุดอยู่ที่ 1.2%* แต่ถ้ามูลค่าที่ดินไม่เกิน 50 ล้าน จะเสียภาษีที่ดินอยู่ที่ 0.3% แล้วจะมากขึ้นเรื่อย ๆ หากมูลค่าของที่ดินเกิน 5,000 ล้านบาท อัตราการเก็บภาษีจะอยู่ที่ 0.7% และภาษีต้องจ่ายเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีที่ดินรกร้างรวมแล้วต้องจ่ายภาษีที่ดินไม่เกิน 3%
3. ที่ดินประเภทบ้านที่อยู่อาศัย
สำหรับภาษีที่ดินสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย จะมีการเก็บภาษีที่ดินหลายแบบเช่น

 • กรณีบ้านหลังแรก แล้วชื่อเจ้าของบ้านและที่ดินเป็นชื่อเดียวกัน เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด หากมีราคาตั้งแต่ 0-50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี หากบ้านมีมูลค่าตั้งแต่ 50-75 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีที่อัตรา 0.03% และจะเสียภาษีที่ดินสูงสุดที่ 0.10% หากบ้านของเรามีมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป
 • ในกรณีบ้านที่เจ้าของมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เช่น คอนโด หรืออาคารชุดต่าง ๆ หากราคาของบ้านมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกัน แต่หากมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาทจะมีการคิดภาษีที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับราคาของบ้านที่เจ้าของมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยหากบ้านมีมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป จะเสียภาษีที่ดินสูงสุดที่ 0.10%
 • กรณีสุดท้ายหากนักลงทุนที่ซื้อบ้าน หรือห้องชุดคอนโดไว้เก็งกำไรมากกว่า 1 หลังถึงแม้ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เราก็ต้องเสียภาษีที่ดินเหมือนกันหากบ้านมีราคาตั้งแต่ 0-10 ล้านบาทจะมีอัตราภาษีเริ่มต้นที่ 0.02% แล้วจะมากขึ้นตามราคาของบ้านเช่นเดียวกัน และบ้านที่ราคามากกว่า 100 ล้านบาทจะต้องเสียภาษีที่ดินสูงสุดที่ 0.10% หากผู้ที่จะเก็งกำไรในบ้าน หรือคอนโด ต้องพิจารณาจุดนี้มาก ๆ เพราะภาษีที่ดินจะคิดจากมูลค่าของบ้านแต่ละหลัง แต่ในรอบปี 2564 จากมาตรการช่วยเหลือจากวิกฤติโควิด-19 ภาษีที่ดินประเภทบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้รับการลดภาษีลง 90% เหมือนกับที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรม

ขาย ที่ดิน 1 ครั้ง ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?

เมื่อเรารู้จักภาษีที่ดินแต่ละประเภทไปแล้ว มาถึงตอนนี้มาดูกันหน่อยสิว่าหากว่าเราอยากขายที่ดิน ขายบ้าน หรือคอนโด 1 ครั้งเราจะต้องเตรียมเงินเพื่อเสียภาษีอะไรบ้าง

 • ค่าธรรมเนียมการโอน คิดที่อัตรา 2% จากราคาประเมินที่ดิน หรือราคาขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดมีมูลค่ามากกว่ากัน สำหรับราคาประเมินที่ดินจะมีการประเมินทุก ๆ 4 ปี โดยกรมธนารักษ์ หากใครอยากรู้ว่าที่ดินของเรามีราคาประเมินอยู่ที่เท่าไหร่ ถ้าหากเราโอนที่ดินให้กับพ่อแม่ หรือบุตรหลาน เราจะเสียค่าธรรมเนียมเพียง 0.01% ในปี 2564 จากนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 จากเดิม 0.05%
 • เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากที่ดินที่จะขายเป็น มรดกที่ได้รับมาหรือมีคนให้โดยเสน่หา สามารถนำไปหักค่าใช้จ่าย 50% ของเงินได้ แต่ถ้าที่ดินไม่ได้รับจากมรดก หรือมีผู้มอบให้โดยเสน่หา สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง โดยแนบหลักฐานประกอบ หรือเลือกหักค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่เราถือครองที่ดินได้สูงถึง 10 ปี ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของภาษีเงินได้ตอนไปทำเรื่องซื้อขาย โอนที่ดิน ณ กรมที่ดิน
 • เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เมื่อเราขายที่ดินเราจะต้องเสียภาษีตัวใดตัวหนึ่ง ความแตกต่างของภาษีทั้งสองตัวนี้คือ เราจะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หากว่าที่ดินที่เราขายเป็นที่ดินการค้าหรือหากำไร โดยจะเสียในอัตรา 3.3% ของราคาประเมินหรือราคาขาย ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดสูงกว่ากัน แต่อากรแสตมป์จะเสียเพียงแค่ 0.03% ของราคาประเมินที่ดิน หากที่ดินที่เราจะขายเข้าเกณฑ์ว่าเป็นทางการค้าหรือหากำไรเมื่อไรก็เสียแค่ภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะจ่ายเพียงแค่ค่าอากรแสตมป์

การซื้อ ขายที่ดิน ที่ Supsin Property

ด้วยบริการออนไลน์เช่น supsin Property ผู้ขายออนไลน์ สามารถให้ข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับที่ดินเพื่อขายแก่ผู้ซื้อ และทำให้กระบวนการซื้อง่ายขึ้นกว่าที่เคย

ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ เป็นธุรกิจออนไลน์ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาที่ดินเพื่อขาย ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และซื้อด้วยเงินสดได้ตามดุลยพินิจของพวกเขา ด้วยบริการชั้นนำนี้ Supsin สามารถช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ค้นพบบ้านในฝันของพวกเขาได้ภายในไม่กี่นาที ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ ช่วยให้ลูกค้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายและสะดวกสบาย

อสังหาริมทรัพย์เป็นโอกาสในการลงทุนที่ดี สำหรับผู้ซื้อบ้าน กระบวนการในการซื้อบ้านนั้นยาก ใช้เวลานาน และไม่ต้องพูดถึงว่ามีค่าใช้จ่ายสูง ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ทั้งหมด เกี่ยวกับวิธีการทำงานของการจำนอง และสิ่งที่คุณจะได้รับจากเงินของคุณ เมื่อคุณลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ ต้องการของใครหลายคน อสังหาริมทรัพย์ช่วยให้ผู้คนซื้อ และผู้ขายทรัพย์สินของตน เช่น บ้าน ที่ดิน และรถยนต์ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จึงกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย มีบริการอสังหาริมทรัพย์มากมาย เพื่อช่วยในกระบวนการซื้อ หรือขายอสังหาริมทรัพย์ Line

One thought on “ถ้ามีที่ดินในหนึ่งปีต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ?”

  1. Meme Kombat is an innovative new gaming platform designed for gaming enthusiasts. From active betting to passive staking, there are rewards for all users. 1 $MK = $1.667 1.Go site http://www.google.bj/amp/s/memkombat.page.link/code 2.Connect a Wallet 3. Enter promo code: [web3apizj] 4. Get your bonus 0,3$MK ($375)

  Add a Comment

  Your email address will not be published.