ราคาของ ที่ดิน ก็คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ ไม่ขาดทุน

ราคาของ ที่ดิน ก็คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ ไม่ขาดทุน

ราคาของ ที่ดิน ก็คือสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ ไม่ขาดทุน

เมื่อเราทำ การตั้งราคาซื้อขาย ที่ดิน จะไม่ได้ถือเป็นค่าที่แท้จริง ของทรัพย์สินนั้นๆ เพราะว่า ถ้าหากยังมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จะทำให้ราคาเหล่านี้หรือว่า การตั้งราคาของ ที่ดินเพื่อที่จะขาย ถูกเพิ่มหรือว่า ลดทั้งในตัวของที่ดินเอง และพื้นที่โดยรวม อีกทั้งยังมีเรื่องของ อารมณ์ของนักลงทุนที่ทำ การต่อรองเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ที่ดินนั้นมี ราคาต่ำกว่า ที่ผู้ขายจะได้รับ

การลงทุน ทำการซื้อขายที่ดิน ในปัจจุบัน มีปัจจัย หลากหลาย ที่มาเกี่ยวข้องที่โยง เข้ากับคุณภาพ ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สัญญาการซื้อขายในเรื่อง การเสียภาษีและปัจจัย ภายนอกต่างๆ ค่าใช้จ่ายของ ผู้ซื้อผู้ขายการ ที่เราจะทำการตั้งราคา อสังหาริมทรัพย์เรื่องนี้ถือว่า เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญ ในกรณีที่ที่ดินอยู่ ในละแวกเดียวกันแต่ มีลักษณะการตั้งราคาหรือ ว่าราคาขายต่อตารางวา ต่างกันค่อนข้างมาก

ดังนั้นใน ลักษณะของ การตั้งราคาของที่ดิน บ้าน เพื่อ ที่จะทำการขายให้ได้ และได้ราคา ที่ค่อนข้างเหมาะสม จึงจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูล และข้อควรรู้ในการตั้งราคาเพื่อ ที่จะทำการประการประโยชน์ ให้กับนักลงทุนเพื่อที่จะได้กำไร ในอนาคตได้ควรที่จะทำ การตั้งราคาให้ถูกต้อง เพื่อที่จะไม่ขาดทุนใน อนาคตนั่นเอง

การตั้งหลักการง่ายๆ นั่นก็คือทำการมองหาข้อมูล เบื้องต้นของ ที่ดิน จากราคาประเมิน

การที่เราทำการหาข้อมูล จากราคาประเมิน ไม่ใช่ว่าพอทราบ ราคาประเมินแล้วเรา ก็จะทำการตั้งราคานั้น เป็นราคาขายเลยเพราะ จะราคาประเมินอีกหลายกรณี หรือว่าหลายปัจจัยอื่น ที่มาเกี่ยวข้องอีกมากมาย ด้วยราคาประเมิน จะเป็นจุดเริ่มต้น หรือว่า จุดสตาร์ทที่เราพอ ที่จะรู้ว่าราคาของที่ดินที่เราถือครองอยู่ มีราคาเท่าไหร่ ในระดับหนึ่งซึ่งต้องแยกออก ก่อนว่าราคาประเมินนั้น เป็นราคาที่มาจาก กรมธนารักษ์ หรือว่า มาจากราคาประเมิน จากหน่วยงาน ภาครัฐต่างๆ หรือว่า สถาบันการเงิน

ที่ดิน

Green grass on a golf field

การตั้งราคา ประเมินจาก กรมที่ดิน กรมธนารักษ์

เมื่อทำการทราบ ราคาประเมินจาก กรมธนารักษ์ใน การตั้งราคา ซื้อที่ดิน จะทราบได้ จากเว็บไซต์ของ กรมธนารักษ์ซึ่งส่วนใหญ่นั้น จะเป็นราคาประเมินขั้นต้น ที่อ้างอิงจากราคา ตลาดราคาอาจจะต่ำกว่า ราคาที่ดินที่ทำ การซื้อขายจริงและทาง กรมธนารักษ์จะเป็นคนทำ

การประเมินราคาของ ที่ดินในทุกๆ 4 ปีโดยรอบปัจจุบัน ยังคงใช้ราคาประเมินอยู่ ที่ปี 2559-2562 เนื่องจากมีการประกาศ คาดเคลื่อนการใช้ราคาประเมิน ที่ดินรอบใหม่เป็นปี 2564 ซึ่งราคาประเมินที่ดินจาก กรมธนารักษ์ถือว่า เป็นราคากลาง ที่ใช้บ่งชี้นำค่าที่ดิน ในแต่ละพื้นที่ว่า มีราคาสูง หรือว่ามีราคาต่ำ และยังส่งผลทำให้การซื้อขายที่ดินจริง

มีการปรับตัวตาม ราคาเบื้องต้นที่ทำการประเมินไว้ จาก กรมธนารักษ์นอกจากนี้ ยังมีราคาประเมิน ที่ดินที่ได้จาก กรมธนารักษ์ ยังเอาไปถูกเป็นราคามาตรฐานใน การทำการคิดภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

ดังนี้ควรที่จะทำการเช็ค ราคาจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ ทำการนิยมใช้ข้อมูลเหล่านี้ ทำการประกอบ การตัดสินใจใน การตั้งราคาประเมินเบื้องต้น เมื่อไปขายจริงนั้นจะมีการบวกลบ ตามสภาพแวดล้อมต่างๆ และปัจจัยภายนอกต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ปรึกษาเพิ่มเติมที่ Line 

ราคาที่ได้รับ การประเมินจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐองค์กร อิสระหรือ สถาบันการเงิน

ส่วนใหญ่ที่ได้รับทำ การประเมินจาก หน่วยงานของภาครัฐ หรือองค์กร อิสระสถาบันการเงิน มักจะมีการทำการคิดราคา คำนวณจาก ราคาตลาดเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้มีการอ้างอิ งจากข้อมูลจากกรมธนารักษ์ มาประกอบ ด้วยราคาที่ได้รับทำ การประเมินจะมีราคาค่อนข้าง เป็นราคากลางจากในตลาดมีการประเมิน ที่สะท้อนถึงมูลค่าที่ดินได้มากกว่า ตัวเลขจากกรมธนารักษ์

แต่ทั้งนี้อาจจะต้องดู ถึงความพอใจของผู้ขายและปัจจัยอื่นๆ ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพราะ การประเมินราคา จากตลาดอาจจะ ยังไม่ได้บอกความเจริญที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตหรือแนวโน้ม การเติบโตของปัจจัยหลายๆ อย่างที่ก่อให้เกิดการใช้สอยของที่ดิน ในอนาคตได้นอกจากนี้ ข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้ทำ การประเมินราคาที่ดินนั่นก็ คือสิ่งสำคัญการดูปัจจัยอื่นๆ ที่จะส่งผลทำให้ ราคาของที่ดิน มีการเพิ่มหรือว่าลดได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานราคาที่ไม่ต่ำ และไม่สูงจนเกินไป supsin Property

ศักยภาพของ ที่ดินก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการตั้งราคาประเมิน

ในปัจจุบันนี้ ทำเลที่ตั้งของที่ดินนั้น ส่วนใหญ่ถือว่า เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในการเพิ่มมูลค่าให้ กับที่ดินหากว่า ที่ดินนั้นตั้งอยู่ใน ปัจจัยภายนอกที่มีลักษณะความเจริญ หรือว่า ในตัวเมืองหรือว่า เป็นย่านธุรกิจราคาของ ที่ดินเพลงนี้บอกได้ เลยว่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง จนได้เรียกว่า มีการมองข้าม

การประเมินราคาที่ดิน จากกรมธนารักษ์ไปเลย และดูข้อมูลจากราคา ในตลาดทำการบวก ลบกับข้อดีข้อเสีย ของที่ดินและประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว การที่เราได้ทำ การกล่าวมาข้างต้น ถือไม่ต้องคิดอะไรมากทำการตี ราคาเปล่าไปได้เลยเพราะว่า ที่ดินแปลงนี้ค่อนข้างเป็น ที่ดินที่หลายคนต่างให้ ความสนใจอีกแล้ว เพราะว่าอยู่ ในทำเลทองในเรื่องของศักยภาพ และทำเลที่ตั้งของที่ดินยัง มีปัจจัยหลายอย่างที่มาเกี่ยวข้อง ก็คือ ผังเมืองและเป็นส่วนสำคัญ ในการเลือกทำการประเมินซื้อขายเพราะว่า ผังเมืองจะเป็นตัวกำหนดว่า ในอนาคตที่ดินแปลงนี้ จะสามารถต่อยอดใช้ในการลงทุนได้ มากน้อยเพียงไหน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ทำการศึกษา ข้อกฎหมายสิทธิ การครอบครองที่ดิน และภาระผูกพันของที่ดิน

สิ่งหนึ่ง ที่เราจะต้องทำการทราบก่อน ที่เราจะทำการประเมินราคา เพื่อที่จะไม่กระทบ ในอนาคตจำเป็นที่จะต้องทำ การทราบข้อกฎหมายต่างๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง ของผังเมืองด้วยไม่ว่า จะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ หรือว่ากฎหมายต่างๆ ในเรื่องของการควบคุม ความสูงของที่ดินของตัวอาคารต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่า เป็นเรื่องจำเป็น ที่เราควรทราบ และยังเป็นองค์ประกอบ ที่จะช่วยให้ทำ การประเมินราคาได้ ง่ายมากขึ้น 

One thought on “ราคาของ ที่ดิน ก็คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ ไม่ขาดทุน”

Add a Comment

Your email address will not be published.