ขาย ที่ดิน ต้องมีการเสียภาษีอย่างไร

ขาย ที่ดิน ต้องมีการเสียภาษีอย่างไร

ขาย ที่ดิน ต้องมีการเสียภาษีอย่างไร

หลายคนอาจจะ ยังสงสัยว่า ที่ดิน นั้นจะมีการเสียภาษีอย่างไร เพราะการเสียของขายที่ดิน นั้นค่อนข้างต่างจาก การเสียภาษีในรูปแบบ ของสินค้า หรือว่า บ้าน หลักทรัพย์อื่นเพราะว่า ที่ดินนั้นมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง เป็นอย่างมาก และมีการเปลี่ยนของราคาอยู่ ตลอดเวลาจึงทำให้การเสีย ภาษีของที่ดินนั้น จึงค่อนข้างเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องศึกษา อย่างชัดเจนใน การดำเนินเรื่องต่างๆ และทำให้มันถูกต้องเพื่อ การขายในอนาคต ที่ง่ายมากขึ้น

ก่อนอื่นเลยเราจำเป็น ที่จะต้องรู้จัก ภาษีของ ที่ดิน แต่ละประเภทเสียก่อน

ในเรื่องของที่ดินนั้น ค่อนข้างมีหลากหลาย แบบแต่ละแบบนั้น ก็จะมีลักษณะที่ดินนั้นไม่เหมือนกัน จะทำให้อัตราการจ่ายภาษีของ ที่ดินนั้นจะมีความไม่เหมือนกันโดยสามารถ จำแนกได้หลักๆ เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้คือ

ที่ดินที่ใช้สำหรับ ทำเกษตรที่เราใช้ ในการเพาะปลูกหรือว่า เลี้ยงสัตว์หรือ ทำการประมงหา เจ้าของที่ดินเป็น บุคคลธรรมดาแล้วเกิดว่ามีที่ดินนั้น มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท เป็นต้นไปจะได้รับ การยกเว้นในการจัดเก็บภาษี ในครั้งนี้แต่ก็ยังถือว่ าถ้าที่ดินนั้นมีเจ้าของเป็น นิติบุคคลขึ้นมาแล้วที่ดินเกิด มีราคาไม่เกิน 75 ล้านบาท ก็จะถูกคิดใน อัตราการจ่ายอยู่ที่ 0.01% มูลค่าของที่ดินภาษี ที่ใช้สำหรับทำการเกษตรกรรมนั้น จะมากขึ้นอยู่กับตามมูลค่า ของที่ดินนั้นๆ โดยจะมีมูลค่าของภาษี สูงสุดอยู่ที่ 0.15 % แต่เมื่อในปีพ.ศ 2564 มีมาตรการในการช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด 19 โดยมี การลดหย่อนภาษีลดลงไปถึง 90%

ที่ดินที่มี การรกร้าง เสียภาษีที่ดินได้อย่างไร การที่เราจะทำการเสียภาษี ในที่ดินที่มีการรกร้าง และมีพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมอยู่ใกล้ เป็นจำนวนมาก หากใช้พื้นที่รกร้างในการทำการเกษตร จะถือว่าไม่มีความผิดสามารถ ทำได้ทันทีแต่ต้องมีการใช้ใน การปลูกพืชผลทางการเกษตรให้ เข้าเกณฑ์เช่นมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับพืชผักผลไม้ ไม่น้อยกว่าที่กำหนดหมาย กำหนดไว้ต่อไร่ หาเข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ก็จะถือว่ารับที่ดินรกร้างแห่งนี้ เป็นการเสียภาษีของที่ดินเพื่อทำการเกษตรแต่ ก็จะไม่เข้าเกณฑ์ที่ที่ดินช่วงนี้ จะต้องเสียภาษีที่ดินรกร้าง แล้วพื้นที่รกร้างจะมีอัตราการ เสียภาษีของเพดานอยู่ที่สูงสุด 1.2% แต่ถ้ามูลค่าของที่ดินนั้นไม่เกิน 50 ล้าน ก็จะมีอัตราการเสียภาษีอยู่ที่ 0.3% อัตราการเสียภาษี ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหากมูลค่าของที่ดินนั้น เกิน 5000 ล้านบาทจะมีอัตราการเก็บภาษี อยู่ที่ 0.7% และภาษีจะต้องมี การจ่ายเพิ่ม 0.3% ในทุกๆ 3 ปีอัตราการเสียภาษีของที่ดินรกร้างนั้น รวมแล้วจะต้องจ่ายภาษีที่ดินไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 

ที่ดินประเภทบ้านที่อยู่อาศัย สำหรับประเภทการจ่าย ภาษีสำหรับที่ดินประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนั้น จะมีการเก็บภาษีที่ดินค่อนข้าง หลากหลายแบบ จะขึ้นอยู่หลายปัจจัยเช่นเป็น บ้านลักษณะไหนการอยู่อาศัยเป็นยังไงอยู่อย่างยิ่ง จากเจ้าของบ้านซึ่งจะมีหลากหลายแบบ ในการเสียภาษียกตัวอย่างเช่น

กรณีทำการซื้อบ้านหลังแรก แล้วเจ้าของบ้านนั้นและซื้อที่ดิน เป็นชื่อเดียวกัน เช่นมีบ้านเดี่ยวบ้านแฝดหากว่า บ้านนั้นมีราคาตั้งแต่ 150 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นในการเสียภาษีแต่หากว่า บ้านนั้นไม่มีมูลค่าตั้งแต่ 50-75 ล้านบาทก็จะมีอัตราการเสียภาษีอยู่ที่ 0.03% น่าจะเสียภาษีของที่ดิน สูงสุดไม่เกิน 0.10 เปอร์เซ็นต์หากบ้านของเรามี มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป

ในกรณีบ้านที่เจ้าของมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านเช่นคอนโดหรือว่าอาคารชุดต่างๆ หากราคาของบ้านมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ก็จะได้รับการยกเว้นในการเสียภาษีด้วยเช่นกันแต่หากว่า มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาทก็จะมีการคิดอัตราการเสียภาษีที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่ กับราคาของบ้านที่เป็นเจ้าของและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนานๆโดยหาก บ้านหรือว่าคอนโดนั้น มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไปจะมี การเสียภาษีสูงสุดอยู่ที่ 0.10 เปอร์เซ็นต์ ปรึกษาเพิ่มเติมที่ Line 

กรณีสุดท้ายหากนักลงทุนที่ มีการซื้อบ้านหรือว่า ห้องชุดคอนโดเพื่อที่จะเก็งกำไรมากกว่า 1 หลังถึงแม้ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ก็ตามเราก็จะต้องมีการเสียภาษีที่ดินเหมือนเดิมหากว่า เจ้าของบ้านมีราคาของมูลค่า บ้านตั้งแต่ 0 ถึง 10 ล้านบาทจะมีการเสียอัตรา การจ่ายภาษีเริ่มต้นที่ 0.02% แล้วจะมากขึ้นตามราคาของบ้านเช่นกัน และบ้านที่ราคามากกว่า 100 ล้านบาทจะต้องมีอัตราการเสียภาษี ของที่ดินสูงสุดที่ 0.1% หาผู้ที่จะทำการเก็งกำไร ในบ้านหรือคอนโดนั้นจะต้องพิจารณาจุดนี้ค่อนข้างมาก เพราะภาษีที่เสียไปคิดมาจากมูลค่า ของบ้านแต่ละหลังแต่เมื่อในปี 2564 จากมาตรการการช่วยเหลือ covid-19 นั้นภาษีของที่ดินประเภทบ้านที่ อยู่อาศัยก็ได้รับการลดหย่อนภาษีลง 90% supsin Property

ขายที่ดิน 1 ครั้งเราจะต้องทำ การเสียภาษีอะไรบ้าง

เมื่อเรารู้จักภาษีที่ดินในแต่ละประเภทไปแล้วนั้น มาถึงตอนนี้ก็จะต้องมาดูกันว่า ถ้าเราอยากจะขายที่ดินสักที่หนึ่งหรือว่า ขายบ้านหรือว่าอาคารชุดต่างๆ จะต้องทำการเสียภาษีอะไรบ้าง

อันแรกเลยนั่น ก็คือค่าธรรมเนียมใน การโอนคิดอยู่ที่อัตรา 2 เปอร์เซ็นต์จากราคาการประเมินของที่ดิน หรือราคาที่จะต้องขายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ราคาใดมีมูลค่ามากกว่ากัน สำหรับราคาการประเมินของที่ดินนั้นมี การประเมินอยู่ทุกๆ 4 ปีโดยจากกรมธนารักษ์หากใครอยากรู้ว่า

ที่ดินของเรามีราคาประเมินอยู่ที่เท่าไหร่สามารถดูราคาและทำการประเมินเบื้องต้น ได้ที่เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์แต่ ถ้าหากเราโอนที่ดินให้กับพ่อแม่หรือว่าบุตรหลานนั้น เราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพียง 0.01% ในปี 2564 จากนโยบาย ของรัฐบาลที่รถจากเดิม 0.05%

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากที่ดินนั้นมีการขายเป็นมรดก ที่ได้รับมาจากคนให้โดยเสน่หาสามารถนำไป หักค่าใช้จ่ายได้ 50% ของเงินได้แต่ถ้าหากที่ดินไม่ได้รับจากมรดกนั้น หรือว่ามีผู้มอบให้โดยเสน่หา ก็จะสามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงโดย แนบหลักฐานประกอบให้ชัดเจนหรือว่า เลือกหักค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่ เราถือครองที่ดินไว้นานสูงสุด 10 ปีทั้งนี้สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของการเสียภาษีได้ตอนไป ทำเรื่องซื้อขายหรือว่าโอนที่ดิน ณ คงที่ดินนั่นเอง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เมื่อเราทำการขายที่ดินเราจะต้องทำการเสียภาษีตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อความแตกต่างของภาษีทั้ง 2 ตัวนั้นก็คือเมื่อเราทำการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หากว่าที่ดินของเรานั้นมี การขายเป็นที่ดินการค้าหรือว่าการหากำไร ทางตรงด้วยจะมีอัตราในการเสียภาษีอยู่ที่ 3.3 เปอร์เซ็นต์ของราคาทำการประเมินหรือว่า ราคาขายเบื้องต้นถ้าหากราคานั้นขึ้นอยู่กับว่า ราคาใดสูงกว่ากันแต่ว่าอากรแสตมป์จะเสียเพียงแค่ 0.3 เปอร์เซ็นต์ของราคา ที่ทำการประเมินของที่ดิน แผนที่ดินที่เราจะขายเข้าเกณฑ์ว่า เป็นทางการค้าหรือว่าการหากำไรเมื่อไหร่ ก็เสียภาษีภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ถ้าไม่เข้า หลักเกณฑ์ก็จะจ่ายเพียงแค่อากรแสตมป์นั่นเอง 

One thought on “ขาย ที่ดิน ต้องมีการเสียภาษีอย่างไร”

    1. pxmqggfvt iinxu vtxqeye awrs fbhwedhirkeaccy

    Add a Comment

    Your email address will not be published.