อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและมีอะไรบ้าง?

อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและมีอะไรบ้าง?

อสังหาริมทรัพย์นอกจาก บ้าน และที่ดินแล้วมีอะไรอีกบ้าง

อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ดิน คอนโด  อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ทาวน์โฮม และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ นั้นได้มีการแบ่งอสังหาริมทรัพย์ออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ประเภท ที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ราบ ภูเขา เกาะ พื้นที่ชายฝั่งทะเล

2. ประเภททรัพย์ติดที่ดิน ทั้งแบบที่ติดกับที่ดินโดยธรรมชาติ อย่างจำพวกไม้ยืนต้นที่อยู่ในที่ดินแห่งนั้นมาอย่างยาวนาน และทรัพย์แบบที่ติดกับที่ดินโดยมีผู้นำมาติด ซึ่งหมายถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่เราเห็นกันโดยทั่วไป ตั้งแต่บ้าน คอนโด ตึกออฟฟิศ โรงงาน รวมถึงอาคารต่าง ๆ

3. ประเภททรัพย์ที่ประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดิน เช่น หิน ดิน ทราย

4. ประเภททรัพย์สิทธิที่เกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาในข้างต้น เช่น กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิครอบครองที่ดิน สิทธิจำนองที่ดิน เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่แล้วอสังหาริมทรัพย์ ที่มักจะมีการซื้อขายกันโดยทั่วไป นั้นมักจะจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภททรัพย์ที่ติดที่ดินนั้นเอง ทั้งที่เป็นทรัพย์แบบยึดติดกับที่ดินโดยมีผู้นำมาติด หรือทั้งโครงการสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา โดยนอกจากอสังหาริมทรัพย์ จะแบ่งประเภทตามที่ประมวลกฎหมายนี้แล้ว นั้นยังมีการจัดกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ หรือการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ของทรัพย์ ซึ่งจะสามารถแบ่งอสังหาริมทรัพย์ได้เป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

 • ประกอบไปด้วยบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม หอพัก อพาร์ตเมนต์ แฟลต

2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

 • ประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม ตึกออฟฟิศ ตลาด

3. อสังหาริมทรัพย์เพี่อการเกษตร

 • ประกอบไปด้วยไร่ นา สวน หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการทำเกษตรกรรม

4. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน

 • ประกอบไปด้วย โรงแรม โฮสเทล รีสอร์ต บ้านพักตากอากาศ

5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

 • ประกอบไปด้วย โรงงาน ห้องเย็น คลังสินค้า สวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมบ้าน

การขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ดิน หรือคอนโด จะต้องทำการเสียงภาษีอะไรบ้าง?

การ ขายบ้าน และคอนโดนั้นเมื่อทำการขายได้แล้ว จะต้องทำการเสียภาษี คือ ภาษีเงินได้หนัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ จะคิดภาษีที่ 3.3 % ของราคาประเมิน หรือราคาให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการเสียภาษีนั้น ก็ต่อเมื่อครอบครองบ้านหรือคอนโดเกินกว่า 5 ปี มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี การได้รับบ้านหรือคอนโดมาโดยมรดก และถูกเวนคืนบ้านหรือที่ดิน

ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้น มีเทคนิควิธีในการสร้างรายได้ให้กับนักลงทุน หรือผู้ที่มีความสนใจ ในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ วันนี้ supsin Property มีวิธีง่ายๆมาแนะนำ วิธีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มา ง่ายๆและสามารถใช้ได้กับทุกการลงทุน ในด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ

อสังหาริมทรัพย์เป็นโอกาสในการลงทุนที่ดี สำหรับผู้ซื้อบ้าน กระบวนการในการซื้อบ้านนั้นยาก ใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูง ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับ วิธีการทำงานของการ ” จำนอง ” และสิ่งที่คุณจะได้รับจากเงินของคุณ เมื่อคุณลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ในการซื้อขายอสังหาสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้าน ที่ดิน คอนโด หรือ คอนโดมือสอง นั้นแน่นอนว่า เมื่อมีการตกลงในเรื่องของราคากันเป็นที่พอใจ และเป็นที่รับรู้ของทั้งสองฝ่ายแล้ว จะต้องทำการนัดหมายกัน เพื่อทำสัญญาการซื้อขาย แต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนดังกล่าวนั้น จะต้องมีขั้นตอนในการทำสัญญาจะซื้อจะขายกันก่อน และในการเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์นั้น

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด กับ supsin Property

ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ เรายินดีให้คำแนะนำเเละให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน และคอนโด เพื่อให้ผู้ที่สนใจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ได้มีที่ปรึกษาและได้ดำเนินการซื้อขายกันอย่างราบรื่น

ก่อนจะขายที่ดินนั้น จึงต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการซื้อขายที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ที่ให้รอบด้าน และต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาทำการวิเคราะห์และเจาะลึกข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนในการตั้งราคาการซื้อขาย ให้มีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลมากที่สุด สำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลในการซื้อขาย

การลงทุนในการซื้อขาย ที่ดิน หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นแบบซื้อมาเพื่อทำการปล่อยเช่า หรือการซื้อมาเพื่อการเก็งกำไร โดยคาดหวังว่าจะได้นำไปพัฒนาต่อยอด และได้ส่วนต่างกำไรจากราคาอสังหาริมทรัพย์ ที่ซื้อมาและขายไป อย่างไรก็ตามการขายที่ดินหรือ การขายอสังหาริมทรัพย์ย่อมมีภาระภาษี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หากขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียภาษี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม สอบถามเพิ่มเติม

บ้าน

Mortgages loan finance real estate remixed media

ขั้นตอนวิธีการขายฝากง่ายๆกับ Supsin Property

1.ลงทะเบียน /โทร /แอดไลน์

-ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการดำเนินการ

-Line @ : LINE

Facebook Page

2.ทีมงานผู้เชี่ยวชาญโทรประมาณทรัพย์

ทีมงานผ้เชียวชาญประเมินทรัพย์ ที่มีประสบการณ์และได้รับมาตรฐาน ให้ทราบถึงข้อมูล มูลค่าทรัพย์สินที่ต้องการมาค้ำประกัน เพื่อทางทีมงานจะได้ประเมินวงเงินขายฝากที่มีความยุติธรรมแก่ผู้มาค้ำประกันกับ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ของเรา

3.การทำสัญญาที่ กรมที่ดิน

เป็นการทำสัญญาให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ณ สำนักงานที่ดิน และทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ขายฝากจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย

4.การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 

การตรวจสอบสิทธิ์หรือโฉนดที่ดิน และผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ว่าเป็นที่ดินแปลงไหน มีขอบเขตอย่างไรตรวจเช็คให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าซื้อ

5.การให้คำแนะนำในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

การให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจซื้อ และผู้ที่สนใจในการขายที่ดิน ในเรื่องของกฎหมาย การถือครอง การเสียภาษี การโอนกรรมสิทธิ์ และการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

7 thoughts on “อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและมีอะไรบ้าง?”

  1. I just could not depart your web site prior to suggesting that I really loved the usual info an individual supply in your visitors Is gonna be back regularly to check up on new posts

  2. Nice blog here Also your site loads up fast What host are you using Can I get your affiliate link to your host I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

  3. I simply could not go away your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info a person supply on your guests Is going to be back incessantly to investigate crosscheck new posts

  4. hiI like your writing so much share we be in contact more approximately your article on AOL I need a specialist in this area to resolve my problem Maybe that is you Looking ahead to see you

  5. Usually I do not read article on blogs however I would like to say that this writeup very compelled me to take a look at and do it Your writing style has been amazed me Thank you very nice article

  6. This stage is phenomenal. The brilliant substance exhibits the manager’s dedication. I’m overpowered and envision more such unfathomable entries.

  Add a Comment

  Your email address will not be published.