BLOG

บทความ

บ้าน

การซื้อขายที่ดิน บ้านและอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดกับทรัพย์สินพร็อพเพอร์ตี้

การซื้อขายที่ดิน บ้าน และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดกับทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ เป็นธุรกิจออนไลน์ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาที่ดินเพื่อขาย ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และซื้

Read More »
ที่ดิน

การเลือกซื้อ ที่ดิน ว่างเปล่า

การเลือกซื้อ ที่ดิน ว่างเปล่า หลายคนใน ที่นี้ต้องให้มีการยอมรับ เลยว่า การลงทุนในปัจจุบันนั้น ค่อนข้างมีให้เลือกมากมาย หลากหลายช่องทางหลายคน นิยมที่จะลงทุน ในการซื้อทองหรือว่า ลงทุนในการซื้อหุ้น หรือว

Read More »
ที่ดิน

การลงทุนในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ

การลงทุนในการซื้อขาย ที่ดิน หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ การลงทุนในการซื้อขาย ที่ดิน หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะ

Read More »
บ้าน

การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาต้องยื่นภาษีอะไรบ้าง ?

การขาย ที่ดิน บ้าน คอนโด สำหรับบุคคลธรรมดาต้องยื่นภาษีอะไรบ้าง ? สำหรับบุคคลธรรมดา การซื้อขาย ที่ดิน บ้าน คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เมื่อทำการขายที่ดินแล้ว จะต้องทำการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Read More »
ที่ดิน

ขาย ที่ดิน ได้ง่ายและไว

ขาย ที่ดิน ได้ง่ายและไว การที่เรามี ที่ดิน เปล่านับเป็นความท้าทายใน รูปแบบใหม่ของนักลงทุนส่วนใหญ่ แล้วความยาก ในการสื่อสารให้ ผู้ซื้อเห็นว่า ขายที่ดิน ตรงนี้มีศักยภาพพอสำหรับ การลงทุนเพราะไม่ใช่ว่า ทุ

Read More »
ขายบ้าน

การขายบ้าน และคอนโดต้องเสียงภาษีอะไรบ้าง?

การ ขายบ้าน และคอนโดต้องเสียงภาษีอะไรบ้าง? การ ขายบ้าน และคอนโดนั้นเมื่อทำการขายได้แล้ว จะต้องทำการเสียภาษี คือ ภาษีเงินได้หนัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ จะคิดภาษีที่ 3.3 % ของราคาประเมิน หรือราคาใ

Read More »